Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2013) : [66] Домівка зібрання Перегляд статистики

24 квітня 2013 року на базі факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії пройшла Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Математичне моделювання
  Головуючі: д.ф-м.н., проф. Шаблій О.М., д.ф-м.н., проф. Кривень В.А.
  Секретар: асистент кафедри інформатики та математичного моделювання Головатий Б.З.
 2. Інформаційні системи
  Головуючий: д.т.н., проф. Приймак М.В.
  Секретар: асистент кафедри комп’ютерних наук Прошин С.Ю.
 3. Комп’ютерні системи та мережі
  Головуючий: д.т.н., проф. Лупенко С.А.
  Секретар: аспірант кафедри комп’ютерних систем та мереж Стадник Н.Б.
 4. Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  Головуючі: д.ф.-м.н., проф. Недашковський М.О.,к.т.н., доц. Петрик М.Р.
  Секретар: асистент кафедри програмної інженерії Рогатинська Л.Р.
 5. Безпека інфокомунікацій
  Головуючий: д.т.н., проф. Карпінський М.П.
  Секретар: аспірант кафедри комп’ютерних наук Пйонтко Н.В.
 6. Новітні фізико-технічні та освітні технології
  Головуючі: д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д., к.ф.-м.н., доц. Скоренький Ю.Л.
  Секретар: асистент кафедри фізики, к.т.н., Сіткар О.А.
Детальніше про конференцію та вимоги щодо тез див. у новинах університету.

Інформаційні моделі, системи та технології: матеріали Ⅲ науково-технічної конференції, (Тернопіль, 24 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 72 с.

Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“

Зміст


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
27
28
29
30
31
32
33
34
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
БЕЗПЕКА ІНФОКОМУНІКАЦІЙ
47
48
49
50
51
52
53
НОВІТНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 
67
68

Content


1
MATEMATICHNE MODELIUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
INFORMATSIINI SYSTEMY
18
19
20
21
22
23
24
25
26
KOMPIUTERNI SYSTEMY TA MEREZHI
27
28
29
30
31
32
33
34
PROHRAMNA INZHENERIIA TA MODELIUVANNIA SKLADNYKH ROZPODILENYKH SYSTEM
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
BEZPEKA INFOKOMUNIKATSII
47
48
49
50
51
52
53
NOVITNI FIZYKO-TEKHNICHNI TA OSVITNI TEKHNOLOHII
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 
67
68

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 66 з 66
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article24-кві-2013Зміст-
Article24-кві-2013Алфавітний покажчик-
Article24-кві-2013Перспективні шляхи використання ресурсів MOOC у курсі фізики для технічних спеціальностейСкоренький, Юрій Любомирович
Article24-кві-2013Вплив сферичності поверхні прозорого конденсованого середовища на тиск лазерних ударних хвильСіткар, Оксана Андріївна; Нікіфоров, Ю.
Article24-кві-2013Перший президент української Академії наукРокіцький, Олександр Михайлович
Article24-кві-2013Особливості мікротвердості зворотної поверхні мідної фольги після наносекундної імпульсної лазерної обробкиНікіфоров, Ю.; Ковалюк, Богдан Павлович; Мочарський, Віталій Сергійович
Article24-кві-2013Реалізація дистанційної форми навчання в педагогічних вузах на прикладі енмк «механіка» для студентів спеціальності «Фізика»Мохун, Сергій Володимирович; Дідора, Тарас Дмитрович; Бачинський, Ю.
Article24-кві-2013Формування фундаментальних фізичних понять у процесі вивчення електромагнітної індукції та вихрового електричного поля у студентів технічних спеціальностей вузівКульчицький, В.
Article24-кві-2013Особливості реалізації спонтанного феромагнітного впорядкування в системах з андерсон-габбардівськими центрамиКрамар, Олександр Іванович; Скоренький, Юрій Любомирович; Дідух, Леонід Дмитрович
Article24-кві-2013Апроксимація осциляцій франца–келдиша спектрів модуляційного фотовідбивання епітаксійних плівок LT–GaAs, LT–(Ga,Mn)AsДрогобицький, Юрій Володимирович; Федачківський, В.
Article24-кві-2013Використання лекційних демонстрацій в курсі загальної фізикиДовгоп’ятий, Юрій Миронович
Article24-кві-2013Можливість використання у якості газових сенсорів гетероструктур SnO2-SI виготовлених методом піролізуГуль, Руслан Володимирович
Article24-кві-2013Апроксимація даних навчального фізичного експерименту як альтернатива неавтоматизованим методам обробки результатів вимірюваньВознюк, С.; Мацюк, В.; Федачківський, Віталій Дмитрович
Article24-кві-2013Про вибір мови для вивчення програмування в навчальних закладахВасиленко, Ярослав Пилипович
Article24-кві-2013Математичні моделі дослідження квантових точок із врахуванням реальної зонної структури кристалуБойчук, В.; Білинський, І.; Сокольник, О.
Article24-кві-2013Метод аунтентифікації маршрутизатора за допомогою схеми словникаЯциковська, Уляна Олегівна
Article24-кві-2013Геометрична модель ідентифікації атак на бездротові сенсорні мережіЧиж, Віталій Михайлович
Article24-кві-2013Методи та засоби біометричної аутентифікації людини за клавіатурним почерком-
Article24-кві-2013Програмна система криптоаналізу методом неможливих диференціалівЛуцків, Андрій Мирославович; Новак, Назарій Олександрович
Article24-кві-2013Системи управління безпекоюКозак, Р.
Article24-кві-2013Керовані операції підстановки блокових шифрівКозак, Р.
Article24-кві-2013Система аутентифікації людини за її динамічним підписомГалушка, О.; Лупенко, Сергій Анатолійович
Article24-кві-2013Забезпечення якості вимог до програмних системЯцишин, В.; Дерень, А.
Article24-кві-2013Геолокаційний веб-сервіс та мобільний клієнт для іOS для анонсів та інформаційних повідомленьОрлов, Б.; Рогатинська, Лілія Романівна
Article24-кві-2013Аспекти створення національної програмної платформи в україніЛуцків, Андрій Мирославович; Мороз, Р.
Article24-кві-2013Розробка веб-порталу грід-орієнтованої віртуальної лабораторіїЛуцків, Андрій Мирославович; Кравець, О.
Article24-кві-2013Responsive Web Design – кожному пристрою своє представленняКолач, А.; Михалик, Д.
Article24-кві-2013Переваги функціональної парадигми при розробці програмного забезпеченняКаширець, В.; Кінах, Ярослав Ігорович
Article24-кві-2013Сіткові моделі в практиці управлінської діяльностіГрод, Інна Миколаївна
Article24-кві-2013Розробка алгоритму роботи та програмного забезпечення пристрою економного управління нагрівачем з захистом від перенапруги і замерзанняГоловатий, А.
Article24-кві-2013Проблеми забезпечення якості архітектури програмних систем і підхід до їх вирішенняВласюк, Володимир Володимирович; Яцишин, В.; Ладика, Роман Богданович
Article24-кві-2013Робота з USSD запитами в ОС AndroidБревус, Віталій Миколайович; Кіфер, Віктор Михайлович; Ільчишин, Р.
Article24-кві-2013Математичне моделювання фільтраційної консолідації в багатокомпонентних неоднорідних циліндричних середовищах вологомістких пористих частинокПетрик, М.; Петрик, Оксана Юліанівна
Article24-кві-2013Порівняльний аналіз технологій веб-дизайну SASS та LESSБакалець, Василь Васильович; Кінах, Ярослав Ігорович
Article24-кві-2013Адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція голосового сигналу в комп’ютерних мережахКубів, Роман Володимирович; Осухівська, Галина Михайлівна
Article24-кві-2013Оптимізація вибору коефіцієнтів апроксимаційної функції багатьох аргументів із застосуванням інтервального аналізу данихШтундер, О.
Article24-кві-2013Використання мікроконтролера для побудови широтно-імпульсного модулятора із змінним коефіцієнтом заповненняТрембач, Ростислав Богданович; Паздрій, Ігор Ростиславович
Article24-кві-2013Система управління комп’ютером на основі жестівСнігур, І.; Михалик, Д.
Article24-кві-2013Застосування методів машинного навчання у кардіодіагностиціПоліщук, Галина Євгеніївна; Лупенко, Сергій Анатолійович
Article24-кві-2013Обґрунтування вибору API для інформаційної системи обчислення вагових коефіцієнтів та інтегральної оцінки опінії об’єктівЛупенко, Сергій Анатолійович; Хомів, Богдан Арсенович; Забурко, М.
Article24-кві-2013Програмне забезпечення для сегментації детермінованих циклічних функцій в задачах цифрової обробки данихЛитвиненко, Ярослав Володимирович; Яскілка, Володимир Ярославович
Article24-кві-2013Метод аналізу ієрархій в задачах проектування та модернізації телемедичних системВишневський, В.; Поліщук, Галина Євгеніївна
Article24-кві-2013Дослідження ієрархічно-реляційної моделі бази даних в теоретико-числовому базисі ГалуаНиколайчук, Ярослав Миколайович; Шаряк, В.
Article24-кві-2013Аналіз семантичних мереж та їх зв’язок з реляційними базами данихЧихіра, Ігор Вікторович; Золотий, Роман Захарійович; Микитишин, А.
Article24-кві-2013Автоматична ідентифікація змазаних зображеньПйонтко, Назарій Володимирович; Карпінський, М.
Article24-кві-2013Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання містаНазаревич, Олег Богданович
Article24-кві-2013Реалізація регресійного аналізу газоспоживання з використанням пакету MatlabЗагородна, Наталія Володимирівна; Назаревич, Олег Богданович; Фриз, М.
Article24-кві-2013Інформаційна система моделювання і обробки сейсмічних сигналівЖаровський, Руслан Олегович
Article24-кві-2013Інтеграція нейромережі в систему контролю й обліку телеметричних показниківГладьо, Юрій Богданович; Дуда, О.; Мацюк, Олександр Васильович
Article24-кві-2013Інформаційна системи дослідження якості електроенергіїГотович, Володимир Анатолійович
Article24-кві-2013Визначення станів енергонавантажень для їх аналізу на основі періодичного ланцюга МарковаПриймак, Микола Володимирович; Прошин, Сергій Юрійович
Article24-кві-2013Застосування процесів авторегресії та ковзного середнього в задачах економетрикиСтадник, Н.
Article24-кві-2013Лінійний випадковий процес як математична модель зорового викликаного потенціалуСтадник, М.
Article24-кві-2013Оцінка математичного сподівання інтенсивності водоспоживання холодної води упродовж добиПрошин, С.; Шимчук, Григорій Валерійович; Маєвський, О.
Article24-кві-2013Умовні лінійні процеси в задачах математичного моделювання періодичних випадкових сигналівМлинко, Б.; Фриз, Михайло Євгенович; Яскілка, В.
Article24-кві-2013Дослідження впливу додаткового підігріву після зварювання на розподіл залишкових зварювальних напружень і деформаційМихайлишин, М.; Головатий, Богдан Зеновійович
Article24-кві-2013Нестаціонарне температурне поле циліндричної оболонки при її локальному поверхневому нагрівіМихайлишин, В.; Семенишин, Галина Мирославівна
Article24-кві-2013Лінійний циклічний випадковий процес як конструктивна математична модель сигналів серцяЛуцик, Н.; Лупенко, Сергій Анатолійович
Article24-кві-2013Використання прихованої марковської моделі в системах детектування емотиконівКміть, П.; Лупенко, Сергій Анатолійович
Article24-кві-2013Формування вектора вхідних даних нейромережіДуда, О.
Article24-кві-2013Умови збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального виглядуБоднар, Д.; Бубняк, М.; Ковальчук, О.
Article24-кві-2013Модель енергії магнітного поля індукційних нагрівальних приладівБазар, Мар’ян Степанович; Шаблій, Олег Миколайович; Пулька, Чеслав Вікторович; Цимбалюк, Л.; Король, Олег Іванович
Article24-кві-2013Знаходження заданого температурного поля при тепловій посадці циліндричних оболонокШаблій, Олег Миколайович; Михайлишин, Михайло Стахович; Гащин, Надія Богданівна; Хоміцький, Богдан Володимирович
Article24-кві-2013Дослідження питомої потужності в колесі, яка затрачається для його нагріванняШаблій, Олег Миколайович; Король, Олег Іванович; Цимбалюк, Л.; Береженко, Богдан Миколайович; Базар, Мар’ян Степанович
Article24-кві-2013Редакційні сторінки-
Book24-кві-2013Матеріали Ⅲ-ої науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“-
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 66 з 66