Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20444

Назва: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Основи економіки транспорту”
Автори: Попович, Павло Васильович
Шевчук, Оксана Степанівна
Бібліографічний опис: Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя. - Тернопіль 2017. - 36с.
Дата публікації: 2017
Дата подання: 2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім. І. Пулюя
Теми: транспортні технології
Кількість сторінок: 36
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Основи економіки транспорту”
Опис: Методичні вказівки розглянуті та схвалені на методичному семінарі кафедри транспортних технологій. Протокол No 1 від 9. 09. 2016р. Методичні вказівки рекомендовано до друку методичною комісією ФМТ Протокол No 3 від 6. 03. 2017р.
Методичні вказівки укладено з урахуванням джерел з переліку посилань. Укладачі методичних вказівок висловлюють подяку завідувачу кафедри управління на транспорті Національного гірничого університету професору Тарану І.О. і колективу кафедри за співпрацю та надані матеріали.
Зміст: Вступ 4 1. Порядок виконання курсової роботи 5 2. Вихідні дані 6 3. Приклад виконання курсової роботи 8 3.1. Аналіз напрямків нововведень 9 3.2. Розрахунок техніко - економічних показників роботи АТП 14 3.3. Розрахунок економічної ефективності нововведень 23 3.4. Оцінка роботи АТП після впровадження нововведень 27 Висновки 31 Перелік посилань 33 Додаток 35
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20455
Перелік літератури: 1. Мельнікова Ю. І. Економіка транспорту (автомобільного). Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи студентам денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/Ю.І. Мельнікова; МОН України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 20 с. 2. Попович П.В. Конспект лекцій з дисципліни „ Основи економіки транспорту‖ для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя. - Тернопіль 2017. -136 с. 3. Попович П.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „ Основи економіки транспорту‖ для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя. - Тернопіль 2017.-113с. 4. Конспект лекцій з дисципліни „ Логістика‖ для студентів галузі знань 27 транспорт, спеціальність 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.- 185с. 5. Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „ Логістика‖ для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-54 с. 6. Попович П.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „Логістика‖ для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В. / ТНТУ ім. І. Пулюя.- Тернопіль 2017.- 48 с. 7. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. 2 -е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1986. – 447с. 8. Жарова О.М., Дмитрієв І.А. Типові задачі з економіки автомобільного транспорту. Навч.посібник для автотранс.спец. ВУЗів. – Харків, 1999. – 206с. 9. Раицкий К.А. Экономика предприятия: учебник для ВУЗов. – М.: Маркетинг, 2000. – 696с. 10.Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта/ С.Л. Голованенко, О.М.Жарова, Т.И.Маслова, В.Г.Посыпай: Под ред. С.Л.Голованенко. – К.: Техника, 1991. – 351с. 11. Шинкаренко В.Г., Жарова О.М. Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте: Учеб.пособие. – Киев, 1999. – 160с. 12. Економіка підприємства: підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608с. 13.Экономика предприятия/Под ред. Е.Кантора. – СПб.:Питер, 2002.– 352с. 14.Планування діяльності транспортного комплексу. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології. Ю. І. Скрипниченко – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 44 с. 15.Попович П.В. Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем / Попович П. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип.No169. – С.223-225. 16.Попович П. В. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень в сучасних умовах //Попович П.В., Шевчук О.С. Матвіїшин А.Й., Лотоцька В.Н. /Науковий журнал. Вісник житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - Житомир: No2(77)-2016. С. 224-228 17.Popovych P., Shyriaieva S., Selivanova N. Analysis of the interaction of participants freight forwarding system. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 16-22, dec. 2016. http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/10 18.Karpenko O., Kovalchuk S., Shevchuk O. Prospects on Ukrainian logistics market orientation for international customers. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 27-33, dec. 2016. http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/12 19.Попович П.В. Економічні аспекти використання послуг 3PL операторів вітчизняними підприємствами. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. No 2. С. 125-129. 20.Шевчук О.С. Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично- дорожними мережами/ Шевчук О. С. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. No169. – С.205-209. 21.Vovk Y. Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies / Y. Vovk // // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – p. 6- 10. (Польща). 22.Вовк Ю.Я. Пути формирования ресурсоэффективной транспортной системы / Ю.Я. Вовк // Экономические тенденции, 2017. – Вып. 1, No 1. – С. 22- 29. (Білорусь). 23.Dzyura V. Ways of improvement of the city road network functioning / V. Dzyura // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – p. 11-15. (Польща). 24.Дзюра В.О. Обґрунтування швидкості руху на міських вулицях і дорогах / В.О. Дзюра // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2016. – Вип. No55. – С. 112-116. 25.Цьонь О.П. Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні / Цьонь О.П. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. No 169. – с.209-211. 26.Цьонь О.П. Шляхи визначення оптимальних відстаней між пунктами транспортної мережі / Цьонь О.П. // Міжвузівський збірник ―Наукові нотатки‖. Випуск No55. – Луцьк.: ЛНТУ, 2016. – с. 418-421. 27.Бабій М.В. Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій [Текст] / М.В. Бабій, А.Й. Матвіїшин, А.В. Бабій // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. No 169. – С.232-236.
Тип вмісту : Book
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали з бібліотечної тематики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Metodychn_vkaz_KR_ekonomika_transportu_MN.pdfМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка транспорту"637,5 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Metodychn_vkaz_KR_ekonomika_transportu_MN.djvu352,96 kBDjVuПереглянути/відкрити
Metodychn_vkaz_KR_ekonomika_transportu_MN__COVER.png153,27 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора