ДО ВІДОМА АВТОРІВ

„Галицький економічний вісник“ виходить чотири рази в рік. До друку приймаються матеріали, що мають наукову і практичну цінність та оформлені згідно вимог ВАК України. Статті, обсягом 5-10 сторінок, проходять попереднє рецензування, після чого рішення про їх опублікування приймається редакційною колегією.

Зміст наукових статей повинен відповідати вимогам ВАК України (містити постановку проблеми, аналіз останніх досліджень, постановку завдання, одержані результати, висновки і перелік використаної літератури).

Статті, у яких авторів більше трьох, до розгляду не приймаються.

Посилання на використану літературу обов'язкове.

Основні вимоги до підготовки й оформлення матеріалів

 

УДК

 Валентин ОЛЕНЧИК

            АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕЧЕННЯ

Редколегія приймає статті електронною поштою
(Е- mail: ZinoviyH.iee@gmail.com), або на диску.

Крім того автори додають: