Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31115
Title: Дослідження взаємодії оптичного випромінювання з неоднорідним біологічним середовищем
Authors: Кузь, Василь Іванович
Андрійчук, Володимир Андрійович
Bibliographic description (Ukraine): 1. Ткачук Р. А.,Івах М. С., Кузь В. І. Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу/ Ткачук Р. А.,Івах М. С., Кузь В. І.//Вісник СумДУ Серія «Технічні науки»/ - 2013. № 2, с.98- 105. 2. Ткачук Р. А., Яворский Б.І., Кузь В. І. Повышение информативности автоматизированных электроретинографических систем / Ткачук Р. А., Яворский Б.І., Кузь В. І.//Вісник СумДУ Серія «Технічні науки»/ - 2013. № 3, с.108-113. 3. R. А.Tkachuk, V.I. Kuz. Study of effect of modeling biophysical light scattering in biological media//measuring and computing devices in tehnological processes/ -№2.-2015. – p.121-126/ 4. Андрійчук В.А. Аналітичний метод світлотехнічного розрахунку для опромінювальних пристроїв з несиметричним світловим розподілом /Андрійчук В.А., Зеленков І.А.// Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції "АВІА-2002" 23-25 квітня 2002 року, м.Київ: Національний авіаційний університет. – 2002р. – Т.2 Аерокосмічні системи моніторингу та керування, Секція: Авіоніка. - С. 23.79-23.82 5. Robulova B.M. Exposure of human skin of continuous supervision and control of process parameters / Kuz V.I Tkachuk R.A,Robulova B.M // Measuring and computing in industrial processes. - №1 (46). -2014. - P. 145-149.
Issue Date: Nov-2016
Date of entry: 11-Feb-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 621.384.4
Keywords: ультрафіолетова світлодіодна матриця, динамічне опромінення біооб’єкту, просторово-енергетична модуляція, зворотній зв'язок, доза ультрафіолетового випромінювання.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31115
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Зібрання статейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.