Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30483
Title: ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СОКОВОГО ВІДДІЛЕННЯ НА ЦУКРОВОМУ ЗАВОДІ ТОВ «ЗБАРАЖ-ЦУКОР» З ДОСЛІДЖЕННЯМ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ САТУРАЦІЙНОГО СОКУ НА АВТОМАТИЧНОМУ КАМЕРНОМУ ФІЛЬТР-ПРЕСІ РКО-25
Authors: Лукців, Назарій Іванович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Луцків Н.І. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СОКОВОГО ВІДДІЛЕННЯ НА ЦУКРОВОМУ ЗАВОДІ ТОВ «ЗБАРАЖ-ЦУКОР» З ДОСЛІДЖЕННЯМ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ САТУРАЦІЙНОГО СОКУ НА АВТОМАТИЧНОМУ КАМЕРНОМУ ФІЛЬТР-ПРЕСІ РКО-25 : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Н.І. Луцків — Тернопіль: ТНТУ, 2019 РІК. — 6 с.
Issue Date: Dec-2019
Publisher: ТНТУ
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Зварич, Наталія Миколаївна
UDC: 664.69
Keywords: 133
галузеве машинобудування
Page range: 6 с.
Abstract: Фільтрування бурякоцукрових соків при переробці - один із найбільш важливих технологічних процесів, які визначають якість і, по великому рахунку, в значній мірі визначають якість готової продукції цукрових заводів. Важливе значення при фільтруванні соків мають кілька чинників, а саме: збільшення продуктивності, зниження експлуатаційних затрат, ефективне знецукрювання осадів. Працюючий в автоматичному і напівавтоматичному режимах фільтр-прес РКО-25, призначений для фільтрування суспензії соків 1-ї сатурації і осадів клеровок цукру-сирцю. Горизонтальне розташування плит і рам фільтрпреса дозволяє одержати рівномірну товщину осаду і оптимальні умови для його промивки. Вміст цукру в осіданні після фільтр-преса марки РКО-25 в два рази нижче в порівнянні з використовуванням традиційних технологій. Одним шляхів підвищення його продуктивності є збільшення тиску фільтрування (рушійної сили процесу). При цьому необхідним є модернізація рами і плити. Таким чином, дослідження процесу фільтрування бурякоцукрових соків і встановлення оптимальних режимів роботи фільтр-преса є актуальною науково-практичною задачею, що обумовлює напрямок досліджень дипломної роботи.
Description: Використанням методів регресійного аналізу та планування повного факторного експерименту розроблено математичну модель процесу фільтрування у бурякоцукровій промисловості. Отримано і проаналізовано результати теоретичних досліджень.
Content: Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 108 арк. формату А4, графічна частина –10 аркушів формату А1.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30483
References (Ukraine): Луцків Н. Моделювання процесу фільтрування бурякоцукрового соку в листовому фільтрі / Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р // Н. Луцків, В. Ворощук . – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.2. – С79.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат-Луцків.pdf235,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools