Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29268
Title: Конспект лекцій із вищої математики (частина 2 : векторна алгебра)
Authors: Габрусєв, Григорій Валерійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Г.В. Габрусєв. Конспект лекцій із вищої математики (частина 2 : векторна алгебра) – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 39 с.
Issue Date: 2014
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
UDC: 517.2
BBK: 22.161.6
Keywords: Вища математика, векторна алгебра
Page range: 39
Content: ЗМІСТ Тема 1: Вектори і лінійні дії з ними 4 1.1. Скалярні і векторні величини 4 1.2. Лінійні дії з векторами 5 1.3. Розклад вектора за базисом 7 1.4. Проекція вектора на вісь 9 Тема: Системи координат 12 2.1. Декартова система координат 12 2.2. Прямокутна система координат 13 2.3. Полярна система координат 15 2.4. Перетворення прямокутних координат на площині 17 2.5. Циліндрична та сферична системи координат 19 2.6. Поняття про - вимірний простір 20 2.7. Лінійна залежність векторів 21 Тема 3: Вектори в системі координат 24 3.1. Координати, довжина і напрямні косинуси вектора 24 3.2. Лінійні дії з векторами. Рівність і колінеарність векторів 26 3.3. Поділ відрізка в даному відношенні. Координати центра мас 27 Тема 4: Скалярний добуток двох векторів 29 4.1. Означення, геометричний та механічний зміст скалярного добутку 29 4.2. Властивості скалярного добутку 30 4.3. Вираз скалярного добутку через координати. Кут між векторами 31 Тема 5: Векторний добуток двох векторів 33 5.1. Означення і властивості векторного добутку 33 5.2. Векторний добуток двох векторів, заданих координатами 35 Тема 6: Мішаний добуток векторів 36 6.1. Означення і обчислення мішаного добутку 36 6.2. Властивості мішаного добутку 37
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29268
Copyright owner: Габрусєв Г.В.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальна література кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЛ_ВМ(Век Алг).pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools