Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26775
Title: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання (частина 2)
Authors: Осухівська, Галина Михайлівна
Шаблій, Наталія Ростиславівна
Bibliographic description (Ukraine): Осухівська Г.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Частина 2. / Укладачі Г.М. Осухівська, Н.Р. Шаблій – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 86 с.
Issue Date: Nov-2018
Country (code): UA
Description: У збірнику наведено опис кожної лабораторної роботи. Структурно матеріал до кожної лабораторної роботи включає тему та мету роботи, короткі теоретичні відомості, порядок виконання роботи, вимоги до оформлення звіту, контрольні питання, перелік літературних джерел Методичні вказівки забезпечують можливість студентам самостійно підготуватись до виконання лабораторних робіт, а викладачеві звести до мінімуму вступні пояснення.
Content: Вступ…………………………………………………………………… 4 Лабораторна робота № 6……………………………………………… 5 Лабораторна робота № 7……………………………………………… 27 Лабораторна робота № 8……………………………………………… 31 Лабораторна робота № 9……………………………………………… 49 Лабораторна робота № 10………..…………………………………… 61 Вимоги до оформлення звітів по лабораторних роботах…………... 80 Організація, контроль виконання та захист лабораторних робіт….. 80 Список використаної літератури…………………………………….. 81
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26775
Copyright owner: © Осухівська Г.М., 2018 рік, © Шаблій Н.Р., 2018 рік
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Лабораторні вказівки (ЦМО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка.pdf4,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools