Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24142

Назва: Розробка конструкції та силовий аналіз цангових розтискних оправок для токарної обробки
Інші назви: Development of design and power analysis of collet expansion joints for turning processing
Автори: Гинда, Тарас Юрійович
Gynda, Taras
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Гинда Т.Ю. Розробка конструкції та силовий аналіз цангових розтискних оправок для токарної обробки : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Т.Ю.Гинда — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 12 с.
Bibliographic description: Gynda T.Yu.; “Development of design and power analysis of collet expansion joints for turning processing” 133 - Mechanical engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Дата публікації: 22-лют-2018
Дата подання: 21-лют-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Волошин, Віталій Несторович
Члени комітету: Попович, Павло Васильович
УДК: 621.9
Теми: 133
галузеве машинобудування
розтискна оправка
сегментна цанга
сила затиску
відцентрова сила
затискний механізм
clamping mandrel
segment collets
clamping force
centrifugal force
clamping mechanism
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з аналізом і розробкою конструкції і моделюванням силових характеристик розтискних оправок із сегментними цангами для оснащення автоматизованих токарних верстатів. Вибрано структуру приводу головного руху багатоцільового токарного верстата з ЧПК. Проведено розрахунок кінематичних і силових характеристик приводу головного руху. Розроблено конструкцію та проведено розрахунок жорсткості шпиндельного вузла верстата, проведено його динамічний розрахунок. Отримано власні частоти та форми коливань шпинделя. Приведена характеристика та типи затискних систем для токарної обробки заготовок та проведений аналіз конструкцій цангових розтискних оправок і огляд існуючих досліджень і розробок по затиску заготовок цанговими затискними механізмами. Розроблено конструкцію цангової розтискної оправки із сегментною цангою та гексагональною пірамідальною передавально-підсилюючою ланкою. Розроблено моделі передачі сил у цанговій розтискній оправці із сегментною цангою та гексагональною пірамідальною передавально-підсилюючою ланкою у статиці та у процесі усталеного обертання. Досліджено за допомогою розроблених математичних моделей вплив конструктивних, кінематичних та експлуатаційних параметрів на статичну та динамічну радіальні сили затиску заготовки.
The thesis deals with issues related to the analysis and design of the design and modeling of the power characteristics of collet expansion joints for the equipment of automated lathe machines. The structure of the drive of the main movement of the CNC lathe is selected. The calculation of kinematic and power characteristics of the drive of the main motion is carried out. The design and the calculation of the stiffness of the spindle assembly of the machine are developed. Its dynamic calculation is carried out. Own frequencies and spindle oscillation forms are obtained. The characteristic and types of clamping systems for turning billets are given. Conducted analysis of the designs of the collet-shaped mandrel and review of existing research and development on the clamping of billets by the chain tightening mechanisms. The design of a collet-shaped mandrel with a hexagonal pyramidal transmission-reinforcing link was developed. The model of transmission of forces in a collet expansion joints with a hexagonal pyramidal transmission-reinforcing link in the static and in the process of steady rotation has been developed. The influence of constructive, kinematic and operational parameters on the static and dynamic radial forces of the workpiece clamping was studied with the help of developed mathematical models.
Зміст: Вступ, Аналітичний розділ, Розробка конструкції приводу головного руху токарного верстата з чпк з використанням систем автоматизованого проектування, Науково – дослідна частина, Обґрунтування економічної ефективності, Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, Екологія, Висновки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24142
Власник авторського права: © Гинда Т.Ю.., ТНТУ, 2018
Перелік літератури: 1. Волошин В.Н., Гинда Т.Ю. Силовий аналіз цангових розтискних оправок для токарної обробки// Збірник тез доповідей VІ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Том І. – Тернопіль, 2017.– С. 64. 2. Блинов Д.С., Шатилов А.А. Исследование напряженно-деформированного состояния разрезных цанг// Вестник машиностроения. – 2013.– №1. – С.3 – 8 3. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Шевченко О.В., Волошин В.Н. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: Монографія/ Упоряд. Кузнєцов Ю.М.. – К.: - Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 692 с. 4. Кузнєцов Ю.М., Рудковський А.М. Дослідження точності затиску затяжними цангами різних конструкцій// Вісник ЖДТУ. Серія технічні науки. – 2006.– Вип. 3. – С.1 – 16. 5. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография/ Под ред. Кузнецова Ю.Н. – Габрово: Университетское издательство «Васил Априлов», 2010. – 724 с. 6. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. В 2-х ч. Ч.1: Основные сведения и принципы создания зажимных механизмов/ Под ред. Кузнецова Ю.Н. – К.: ООО «ЗМОК» - ООО «ГНОЗИС», 2009. – 270 с. 7. Кузнецов Ю.Н., Неделчева П.М., Атанасов Р.С. Структурно-системные исследования цанговых зажимных мехнизмов повышенной осевой точности// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2010.– Випуск 59. – С.180 – 187. 8. Кузнецов Ю.Н., Герра Хамуйела Ж.А. Синтез цанговых зажимных патронов с применением генетико-морфологического подхода// Промислова гідравліка і пневматика. – 2013.– №1(39). – С.86 – 90. 9. E. Soriano, H. Rubio, and J.C. García-Prada. Models for Determining the Static Stiffness of Collet Sleeves// Proceedings of the Second Conference MeTrApp 2013 «New Advances in Mechanisms, Transmissions and Applications». – 2014 – pp.375–383. 10. E. Soriano, M.B. Ramírez, H. Rubio. Modelos matemáticos para la determinación de fuerzas de amarre en mandriles expansibles // XIX Congreso Nacional de Ingenieria Mecanica. – pp. 1–8.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:133 — галузеве машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Gynda_2018.pdf936,29 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Gynda_2018.djvu298,08 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Gynda_2018__COVER.png130,26 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора