Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22567

Назва: Малі міста в контексті аналізу історично-культурної спадщини України
Приналежність: ТНТУ ім.І.Пулюя, вул.Руська, 56, Тернопіль
Бібліографічний опис: Довгань А.О. Малі міста в контексті аналізу історично-культурної спадщини України / Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць. Дніпро: ДЗ „ДМА”, 2017. – С. 177-184.
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція "Філософсько-гуманітарні читання" з темою "Духовність та милосердя в сучасній медичній практиці"
Дата публікації: 20-жов-2017
Дата подання: 1-жов-2017
Видавництво: ДЗ „ДМА”
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Дніпро
УДК: 130.3
141.21
141.132
Теми: мале місто
історично-культурна спадщина
національний український патріотизм
гуманізм
малый город
исторически-культурное наследие
национальный украинский патриотизм
гумманизм
town
historical-cultural heritage
national Ukrainian patriotism
humanism
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 177-184
Початкова сторінка: 177
Кінцева сторінка: 184
Короткий огляд (реферат): В статті обґрунтовується необхідність дослідницької історично-культурної спадщини малих міст як підґрунтя формування сучасного національного українського патріотизму на засадах європейського гуманізму.
В статье обосновывается необходимость исследования историко-культурного наследия малых городов как базы формирования современного национального украинского патриотизма на принципах европейского гуманизма.
The importance of the investigaton of historical-cultural (heritage) the towns as the foundations modern national Ukrainian patriotism formation on the tasis of european humanismis explained.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22567
Власник авторського права: © Довгань Анатолій Олексійович, 2017
Перелік літератури: 1. Арендт X. Між минулим і майбутнім /Пер . з англ. - К.: Дух і літера. 2002.- 321 с. 2. Вебер М. Город /Избранное. Образ общества. Пер с нем. М.: Юристь. 1994, - 704с. 3. Гірц К. Інтепретація культур: Вибрані есе /Пер. з. англ. - К.: Дух і Літера. 2001,-542с. 4. ДжалиловУ. Нормативные акты ЮНЕСКО и национальное законодательство по охране культурного наследия. Вопросы его совершенствования. // Мир закона. 2005. № 6. 5. Еманюель. Левінас Між нами. Дослідження думки - про-іншого: Пер. з.фр. - К.: Дух і ЛітерагЗадруга, 1999.- 312 с. 6. 3иммель Г. Большие города и духовная жизнь /Г. Зиммель //Логос, 2002, № 3- 4. 7. Карповець М. Філософсько-антропологічне осмислення міста як світу людського буття //Наукові записки. Сер. Філософія. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. - Вип.6. - с.28-37. 8. Лэндри Ч. Креативный город. - М.: Изд. дом « Классика - XXI», 2011. - 399с. 9. Лях В.В. Проблема гуманізму в сучасній світовій філософії //Цивілізація на роздоріжжі: Пошуки філософсько-світоглядних орієнтирів. - К., 1998. - С.32-33. 10. Ортега-и- Гасет X. Запах культуры /Хосе Ортега-и- Гасет; (пер. с исп.) - М.: Алгоритм, Эксмо. 2006. - 384 с. 11. Мальбранш Н. О наклонностях или о природных движениях духа (Текст) //Разыскания истины /Мальбранш-Санкт-Петербург. «Наука».1999. - Кн.З. - С.317-388. 12. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство /Пер. з нім. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. -262 с. 13. Шпенглер О. Закат Европы; В 2т.-Т.2. /Пер. с нем .И. И. Махонькова. - М.; Айрис-пресс,2003.- 624 с. - (Библиотека истории и культуры). 14. Юркевич П. Мир з ближніми як умова християнського співжиття (текст) //Вибране. Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка», «Українські мислителі» /Переклад з рос. В.Недашківського. Упорядкування, передмова й примітки А.Тихолаза /П.Юркевич. - Київ: Абрикос, 1993. -416 с.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dovgan_stattja.pdf147,01 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dovgan_stattja.djvu79,99 kBDjVuПереглянути/відкрити
Dovgan_stattja__COVER.png306,94 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора