Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22450
Назва: Гроші і кредит
Автори: Винник, Тетяна Михайлівна
Приналежність: ТНТУ
Бібліографічний опис: Навчальний посібник з дисципліни «Гроші і кредит» за ОР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання економічний спеціальностей // Укл. к.е.н., доц. Т.М. Винник. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 110 с.
Дата публікації: лис-2017
Дата подання: лис-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ імені Івана Пулюя
Теми: гроші, кредит, інфляція, банк, монетарна політика
Кількість сторінок: 110
Опис: Навчальний посібник з дисципліни «Гроші і кредит» призначений для надання допомоги студентам під час проведення лекційних занять, а також самостійного опрацювання теоретичного матеріалу. В навчальному посібнику питання кожної теми викладаються в логічній послідовності, з максимально стислим текстовим супроводженням. При аудиторній роботі студентів з наочним схематичним матеріалом, таблицями та стислим текстом розширені пояснення до них дає викладач.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22450
Власник авторського права: Винник Т.М.
Перелік літератури: 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник / Б.П. Адамик – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 393 с. 2. Ачкасов А.И. Международные валютно-кредитные отношения: два пути развития / А.И. Ачкасов, О.М. Прексин – М.: «Финансы и статистика», 2008г. – 175 с. 3. Банківська енциклопедія / За ред. А. Мороза. – К., 2003. – 327 с. 4. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. 5. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с. 6. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с. 7. Грушко В.І. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права «Крок» / В.І. Грушко [та ін.] – К.: ЦНЛ, 2004. – 264 с. 8. Демківський А. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / А. В. Демківський. – К. : Дакор, 2007. – 528 с. 9. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. Пособие / Н.Ю. Ерпылева – М.: Издательская группа «Форум» - «ИНФРА – М», 2008. – 264с. 10. Жулінська К.М. Роль рефінансування банків у забезпеченні їх конкурентоспроможності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник наукових праць : ред. А.О. Єпіфанов. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С .178-184. 11. Литвин Н. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України / Н. Литвин // Вісник Національного банку України.– 2009. – №11. – С. 18-21. 12. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Підруч. для ВНЗ: Пер. з фр. / Ф. Мишкін – К.: Основи, 2007. – 963 с. 13. Міжнародні валютно-кредитні відносини. / За ред. А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 2007. 14. Мороз А.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін.; За ред. доктора екон. наук, проф. А.М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с. 15. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності /І.М. Парасій-Вергуненко – К.: КНЕУ, 2003. – 347 c.
Тип вмісту : Handbook
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
метод_ГК_2017.docx1,16 MBMicrosoft Word XMLПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора