Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22446

Назва: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія»
Автори: Хвостівський, Микола Орестович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль
Бібліографічний опис: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» / Хвостівський М.О. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 30 с.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Теми: Методологія
Організація
Наукові дослідження
Короткий огляд (реферат): Мета курсової роботи – поглиблення концепціями та основними здобутками у галузі експериментального та теоретичного дослідження біомедичних об’єктів за напрямом наукового дослідження.
Зміст: ВСТУП; 1.МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ; 2. ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ; 3. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ; 4. СКЛАД, ОБ`ЄМ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ; 5. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ;
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22446
Перелік літератури: Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. - 5-е вид. / В.В. Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. – К.: Професіонал, 2008. - 240 с.
Методика та організація наукових досліджень: курс лекцій / Укладачі: С. Е. Важинський, І.А. Чуб, Т.М. Курська. – Х.: НУЦЗ України, 2016. – 201 с.
Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.
Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник для студентів / За ред. А.Є.Конверського. – Київ. Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вищих навчальних закладів. - X:ХДАК, 1998. - 288 с.
Хвостівський М.О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Експерименти та обробка даних за напрямом наукового дослідження” для студентів спеціальності 8.05090204 “Біотехнічні та медичні апарати і системи” // Хвостівський М.О. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 44 с.
Хвостівський М.О.Методичні вказівки курсової роботи з дисципліни “Експерименти та обробка даних за напрямом наукового дослідження” для студентів спеціальності 8.05090204 “Біотехнічні та медичні апарати і системи” // Хвостівський М.О. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 16 с.
Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.І. Романчиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с
Сидняев Н.И. Введение в теорию планирования экперимента: учеб. Пособие / Н.И.Сидняев, Н.Т.Виллисова. – М.:Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011. – 463 с.
Математическая теория планирования эксперимента. Под. ред. С.М.Ермакова. – М:Наука, 1983. – 392 с.
Князєв Б.А. Начала обработки экспериментальных данных. Электронный учебник и программа обработки данных для начинающих: Учебное пособие / Б.А. Князєв, В.С.Черкасский. – Новосиб. Ун-т:Новосибмрск, 1996. – 93 с.
Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник для студентів [Електронний ресурс] / За ред. А.Є.Конверського. – Режим доступу: http: //www. ebooktime.net/book_254.html
Марцин В.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html
Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования [Електронний ресурс] / Баскаков А.Я., Туленков Н.В. – Режим доступу: http://www.pta-ipm.narod.ru/
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри біотехнічних системУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора