Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22338
Назва: Комп’ютерна графіка. Книга 2. Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Автори: Тотосько, Олег Васильович
Микитишин, Андрій Григорович
Стухляк, Петро Данилович
Бібліографічний опис: Комп’ютерна графіка : навчальний посібник : в 2-х кн.2. для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Укладачі : Тотосько О.В., Микитишин А.Г., Стухляк П.Д. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 304 с.
Дата публікації: 2017
Дата подання: 2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Члени комітету: Марущак, Павло Орестович
УДК: 681.3
Кількість сторінок: 304
Зміст: Зміст .............................................................................................................................. 2 ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ..... 12 1.1. Растрова графіка .............................................................................................. 13 1.2. Порівняння растрової та векторної графіки ................................................. 14 1.3. Колірні моделі .................................................................................................. 15 Колірна модель RGB .............................................................................................. 16 Колірна модель CMYK .......................................................................................... 17 Колірна модель Lab ................................................................................................ 18 Колірна модель HSB............................................................................................... 19 Напівтонова модель ................................................................................................ 19 Чорно-біла модель .................................................................................................. 19 Сучасні графічні редактори ................................................................................... 20 Растрові редактори ................................................................................................. 20 Векторні, або об'єктні, редактори ......................................................................... 21 Тривимірні графічні редактори ............................................................................. 22 Спеціалізовані редактори ...................................................................................... 22 Формати графічних файлів .................................................................................... 23 GIF ............................................................................................................................ 23 JPEG ......................................................................................................................... 24 PNG .......................................................................................................................... 24 TIFF .......................................................................................................................... 24 PDF ........................................................................................................................... 24 PSD ........................................................................................................................... 24 CDR .......................................................................................................................... 25 Вправа 1.1 ................................................................................................................... 25 ТЕМА 2. ВЕКТОРНА ГРАФІКА У СЕРЕДОВИЩІ ОФІСНИХ ПРОГРАМ MICROSOFT .............................................................................................................. 28 Імпорт готових зображень ..................................................................................... 28 Вставлення малюнків з колекцій кліпів ............................................................... 28 Вставлення малюнків з файлу ............................................................................... 30 Форматування імпортованих зображень .............................................................. 31 Створення фігурного тексту .................................................................................. 32 Найпростіші дії з графічними об'єктами .............................................................. 34 Переміщення, копіювання й видалення ............................................................... 34 Змінення розмірів ................................................................................................... 34 Обертання ................................................................................................................ 34 Малювання й редагування геометричних фігур ................................................. 37 Малювання найпростіших фігур ........................................................................... 37 Створення прямих ліній ......................................................................................... 38 Малювання прямокутника та еліпса ..................................................................... 38 Створення складних фігур заданої форми ........................................................... 39 Малювання фігур довільної форми ...................................................................... 40 Сполучні лінії .......................................................................................................... 40 4 Змінення форми фігур ............................................................................................ 41 Поворот та віддзеркалення графічних об'єктів ................................................... 42 Змінення розмірів об'єктів та їх переміщення у площині .................................. 42 Вправа 2.2 ................................................................................................................ 44 Настроювання параметрів фігур ........................................................................... 45 Настроювання параметрів фігур за допомогою панелі Малювання ................. 45 Вибір кольору.......................................................................................................... 46 Точне настроювання параметрів графічних об'єктів .......................................... 48 Додавання до фігур тексту .................................................................................... 49 Вправа 2.3 ................................................................................................................ 50 Робота з групами об'єктів ...................................................................................... 51 Виділення кількох об'єктів та їхнє групування ................................................... 51 Вирівнювання й розподілення об'єктів ................................................................ 53 Переміщення об'єктів за шарами .......................................................................... 54 Практична робота ................................................................................................... 54 Самостійна робота .................................................................................................. 57 ТЕМА 3. ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT ........................................................... 58 Знайомство з програмою ....................................................................................... 58 Настроювання параметрів малюнка ..................................................................... 59 Збереження та відкриття документа ..................................................................... 59 Вправа 3.1 ................................................................................................................ 60 Вибір кольорів малювання і тла ............................................................................ 61 Зміна палітри ........................................................................................................... 62 Використання інструментів Paint .......................................................................... 63 Вправа 3.2 ................................................................................................................ 65 Вправа 3.3 ................................................................................................................ 66 Вправа 3.4 ................................................................................................................ 67 Вправа 3.5 ................................................................................................................ 69 Операції з фрагментами зображень ...................................................................... 69 Виділення фрагментів ............................................................................................ 69 Копіювання, переміщення та видалення фрагментів ......................................... 70 Збереження фрагмента у файлі ............................................................................. 71 Вставляння фрагмента з файлу ............................................................................. 71 Змінення розмірів і нахиляння фрагмента ........................................................... 71 Інверсія кольорів ..................................................................................................... 72 Видалення фрагмента ............................................................................................. 72 Вправа 3.6 ................................................................................................................ 72 Вправа 3.7 ................................................................................................................ 73 Вправа 3.8 ................................................................................................................ 75 Практична робота ................................................................................................... 76 Самостійна робота .................................................................................................. 78 ТЕМА 4. Створення анімаційних зображень ......................................................... 80 Поняття та історія анімації .................................................................................... 80 Технології комп'ютерної анімації ......................................................................... 81 GIF-анімація ............................................................................................................ 82 5 Інтерфейс програми GIF Animator ........................................................................ 83 Створення анімації та встановлення початкових параметрів ............................ 84 Завантаження файлів для кожного кадру ............................................................. 85 Попередній перегляд .............................................................................................. 86 Збереження та експорт файлу анімації ................................................................. 87 Вправа 4.1 ................................................................................................................ 87 Коригування параметрів кадрів ............................................................................ 88 Змінення розмірів кадрів ....................................................................................... 89 Визначення розташування кадру .......................................................................... 89 Додавання ефектів .................................................................................................. 89 Оптимізація ............................................................................................................. 90 Вправа 4.2 ................................................................................................................ 90 Анімація графічних об'єктів у програмі PowerPoint ........................................... 91 Застосування анімаційних ефектів ....................................................................... 92 Настроювання параметрів анімаційних ефектів ................................................. 93 Вправа 4.3 ................................................................................................................ 94 Самостійна робота .................................................................................................. 96 ТЕМА 5. ПРОГРАМИ ПЕРЕГЛЯДУ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ ............................. 97 Перегляд зображень у програмі Провідник ......................................................... 97 Використання стандартного засобу перегляду зображень і факсів .................. 99 Вправа 5.1 .............................................................................................................. 100 Використання браузера зображень XnVIEW .................................................... 100 Редагування зображення ...................................................................................... 102 Поворот зображення ............................................................................................. 102 Видалення ефекту червоних очей ....................................................................... 103 Колірне коригування ............................................................................................ 103 Застосування фільтрів .......................................................................................... 104 Змінення розмірів ................................................................................................. 104 Конвертування формату зображення ................................................................. 105 Вправа 5.2 .............................................................................................................. 106 Інші браузери зображень FastStone Image Viewer............................................. 106 Диспетчер малюнків Microsoft Office................................................................. 107 ACDSee PhotoManager ......................................................................................... 108 ТЕМА 6. Знайомство з програмою Photoshop CS3 .............................................. 109 Інтерфейс Photoshop ............................................................................................. 109 Вікно зображення ................................................................................................. 109 Меню ...................................................................................................................... 110 Палітри ................................................................................................................... 111 Панель інструментів ............................................................................................. 112 Панель параметрів ................................................................................................ 112 Вправа 6.1 .............................................................................................................. 113 Основні дії у середовищі Photoshop ................................................................... 113 Відкриття й збереження файлу ........................................................................... 114 Створення файлу................................................................................................... 114 Перегляд зображення ........................................................................................... 115 6 Масштабування ..................................................................................................... 115 Прокручування ...................................................................................................... 116 Палітра Навігатор ................................................................................................. 116 Режими відображення .......................................................................................... 117 Вправа 6.2 .............................................................................................................. 117 Скасування дій ...................................................................................................... 118 Самостійна робота ................................................................................................ 118 ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ ОБЛАСТЕЙ НА ЗОБРАЖЕННЯХ, МАСКИ ТА КАНАЛИ .................................................................................................................. 120 Маскування ........................................................................................................... 120 Використання інструментів виділення ............................................................... 120 Панель параметрів інструментів виділення ....................................................... 121 Виділення області правильної форми ................................................................ 123 Інструмент Прямокутна область виділення ....................................................... 123 Інструмент Овальна область виділення ............................................................. 123 Виділення області довільної форми ................................................................... 124 Інструмент Ласо .................................................................................................... 124 Інструмент Прямолінійне ласо ............................................................................ 124 Інструмент Магнітне ласо ................................................................................... 125 Виділення області з урахуванням яскравості пікселів ..................................... 126 Швидке виділення ................................................................................................ 126 Операції з виділеними областями ....................................................................... 127 Вправа 7.1 .............................................................................................................. 129 Вправа 7.2 .............................................................................................................. 130 Канали і швидкі маски ......................................................................................... 131 Палітра Канали ..................................................................................................... 132 Збереження виділеної області у вигляді альфа-каналу .................................... 132 Перегляд каналів ................................................................................................... 133 Завантаження виділеної області .......................................................................... 134 Операції з каналами .............................................................................................. 135 Режим швидкої маски .......................................................................................... 136 Вправа 7.3 .............................................................................................................. 136 Вправа 7.4 .............................................................................................................. 137 Самостійна робота ................................................................................................ 139 ТЕМА 8. ШАРИ Й ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ...................................... 140 Призначення шарів ............................................................................................... 140 Використання палітри шарів ............................................................................... 141 Робота з тлом ......................................................................................................... 141 Надання шару імені .............................................................................................. 142 Перегляд вмісту шарів ......................................................................................... 142 Поняття прозорості й непрозорості .................................................................... 143 Змінення порядку розташування шарів .............................................................. 144 Зв'язування шарів.................................................................................................. 144 Блокування шарів ................................................................................................. 144 Вправа 8.1 .............................................................................................................. 145 7 Створення нових шарів ........................................................................................ 145 Створення нового порожнього шару .................................................................. 145 Створення нового шару з умістом ...................................................................... 146 Копіювання фрагмента зображення на новий шар ........................................... 146 Перенесення фрагмента зображення на новий шар .......................................... 146 Перетягування шару з іншого документа .......................................................... 147 Перетягування виділеного фрагмента з іншого документа ............................. 147 Дублювання шарів ................................................................................................ 147 Видалення шарів ................................................................................................... 148 Вправа 8.2 .............................................................................................................. 148 Змішування шарів ................................................................................................. 149 Вправа 8.3 .............................................................................................................. 150 Стилі шарів ............................................................................................................ 150 Вправа 8.4 .............................................................................................................. 151 Робота з текстовими шарами ............................................................................... 152 Вправа 8.5 .............................................................................................................. 153 Зведення шарів ...................................................................................................... 153 Трансформація зображень ................................................................................... 154 Масштабування ..................................................................................................... 154 Поворот .................................................................................................................. 155 Виконання повороту ............................................................................................. 156 Інші операції повороту і віддзеркалення ........................................................... 156 Зсув, деформація та створення перспективи ..................................................... 157 Режим вільної трансформації .............................................................................. 158 Робота з інструментом Переміщення ................................................................. 159 Вправа 8.6 .............................................................................................................. 159 Практична робота 1 .............................................................................................. 160 Практична робота 2 .............................................................................................. 162 Самостійна робота ................................................................................................ 163 Обтинання фотографій ......................................................................................... 164 Вправа 9.1 .............................................................................................................. 166 Тонове і колірне коригування ............................................................................. 166 Гістограми ............................................................................................................. 166 Швидке коригування зображень ......................................................................... 168 Автоматичне тонове коригування ...................................................................... 168 Автоматичне коригування контрасту ................................................................. 169 Автоматичне колірне коригування ..................................................................... 169 Добирання тону за допомогою команди Варіації ............................................. 169 Вправа 9.2 .............................................................................................................. 170 Лінійне тонове коригування ................................................................................ 171 Гамма-коригування (коригування рівнів) .......................................................... 172 Метод тонових кривих ......................................................................................... 173 Вправа 9.3 .............................................................................................................. 174 Ретушування .......................................................................................................... 175 Інструмент Клонувальний штамп ....................................................................... 176 8 Інструмент Візерунковий штамп ........................................................................ 177 Інструменти Лікувальний пензель і Точковий пензель відновлення .............. 178 Інструмент Червоні очі ........................................................................................ 179 Інструмент Латка .................................................................................................. 179 Інструмент Архівний пензель ............................................................................. 180 Інструмент Розмивки ............................................................................................ 180 Інструмент Різкість ............................................................................................... 180 Інструмент Палець ................................................................................................ 180 Інструмент Освітлювач ........................................................................................ 180 Інструмент Випалювання .................................................................................... 180 Вправа 9.4 .............................................................................................................. 180 Фільтри .................................................................................................................. 181 Вправа 9.5 .............................................................................................................. 183 Збереження зображень для Вебу і портативних пристроїв .............................. 184 Вправа 9.6 .............................................................................................................. 186 Практична робота ................................................................................................. 187 Самостійна робота ................................................................................................ 188 Інтерфейс CorelDRAW X4 ................................................................................... 189 Графічні примітиви .............................................................................................. 192 Створення прямокутників ................................................................................... 193 Створення еліпсів, секторів і дуг ........................................................................ 194 Створення багатокутників, зірок і спіралей ...................................................... 195 Створення автофігур ............................................................................................ 196 Вибір, переміщення і видалення об'єктів ........................................................... 197 Вправа 10.1 ............................................................................................................ 199 Перегляд зображення ........................................................................................... 199 Керування масштабом перегляду ....................................................................... 200 Використання вікна диспетчера перегляду ....................................................... 200 Прокручування ...................................................................................................... 201 Вправа 10.2 ............................................................................................................ 201 Настроювання програми ...................................................................................... 202 Практична робота ................................................................................................. 203 Самостійна робота ................................................................................................ 204 РОЗДІЛ 11. ЛІНІЇ ТА ТЕКСТ ................................................................................ 205 Лінії та інструменти для їх створення ................................................................ 205 Інструменти для малювання ліній довільної форми ......................................... 205 Вправа 11.1 ............................................................................................................ 207 Інструменти для створення контурів складної форми ..................................... 207 Вправа 11.2 ............................................................................................................ 208 Вправа 11.3 ............................................................................................................ 209 Інструмент для створення художніх ефектів ..................................................... 210 Текст ....................................................................................................................... 214 Створення і редагування тексту .......................................................................... 214 Форматування тексту ........................................................................................... 215 Обтікання текстом ................................................................................................ 215 9 Розміщення тексту вздовж кривої ...................................................................... 216 Об'єднання і розділення фігурного тексту ......................................................... 217 Перетворення тексту ............................................................................................ 217 Трансформація фігурного тексту ........................................................................ 218 Перевірка орфографії ........................................................................................... 218 Вправа 11.4 ............................................................................................................ 219 Практична робота ................................................................................................. 220 Самостійна робота ................................................................................................ 222 РОЗДІЛ 12. ОПЕРАЦІЇ З ОБ'ЄКТАМИ ................................................................ 223 Перетворення об'єктів .......................................................................................... 223 Використання інструмента Вибір ....................................................................... 223 Робота з інструментом Перетворення ................................................................ 225 Вправа 12.1 ............................................................................................................ 225 Застосування вікна Перетворення ...................................................................... 226 Вправа 12.2 ............................................................................................................ 227 Блокування об'єктів .............................................................................................. 227 Формування об'єктів складної форми ................................................................ 228 Вправа 12.3 ............................................................................................................ 230 Групування і розгрупування об'єктів ................................................................. 231 Вправа 12.4 ............................................................................................................ 231 Створення кількох екземплярів об'єкта ............................................................. 232 Дублювання об'єктів ............................................................................................ 232 Клонування об'єктів ............................................................................................. 233 Змінення форми об'єктів ...................................................................................... 233 Змінення форми кривої Безьє .............................................................................. 233 Розбиття кривих .................................................................................................... 234 Видалення фрагментів кривих ............................................................................ 235 Використання інструмента «Пензель для розмазування» ................................ 235 Використання інструмента Видалення віртуального сегмента ....................... 236 Вправа 12.5 ............................................................................................................ 237 Заливка об'єктів..................................................................................................... 237 Вправа 12.6 ............................................................................................................ 241 Операції об'єднання .............................................................................................. 242 Обведення контурів .............................................................................................. 242 Вправа 12.7 ............................................................................................................ 243 Практична робота ................................................................................................. 244 Самостійна робота ................................................................................................ 246 РОЗДІЛ 13. ЕФЕКТИ В CORELDRAW ................................................................ 248 Обвідні ................................................................................................................... 248 Вправа 13.1 ............................................................................................................ 249 Деформації ............................................................................................................ 250 Вправа 13.2 ............................................................................................................ 252 Перетікання ........................................................................................................... 254 Вправа 13.3 ............................................................................................................ 256 Ореол ...................................................................................................................... 257 10 Вправа 13.4 ............................................................................................................ 258 Фігурне обтинання ............................................................................................... 260 Вправа 13.5 ............................................................................................................ 261 Лінзи ....................................................................................................................... 262 Лінза, що регулює яскравість .............................................................................. 263 Лінза для колірної корекції зображень ............................................................... 264 Лінза, яка змінює кольори ................................................................................... 265 Лінза колірного відтинання ................................................................................. 265 Лінза для змінення об'єктів по краях .................................................................. 265 Лінза, що робить кольори теплішими ................................................................ 266 Лінза негативного зображення ............................................................................ 266 Лінза, яка збільшує і зменшує об'єкти ................................................................ 267 Лінза для перетворення кольорового зображення на чорно-біле .................... 267 Лінза, що надає об'єкту прозорості ..................................................................... 268 Лінза, що змінює колір контуру і заливки об'єкта ............................................ 268 Вправа 13.6 ............................................................................................................ 269 Настроювання прозорості .................................................................................... 270 Вправа 13.7 ............................................................................................................ 271 Ефект перспективи ............................................................................................... 272 Вправа 13.8 ............................................................................................................ 273 Ефект екструзії ...................................................................................................... 274 Вправа 13.9 ............................................................................................................ 276 Створення тіні ....................................................................................................... 277 Вправа 13.10 .......................................................................................................... 278 Практична робота ................................................................................................. 279 Самостійна робота ................................................................................................ 283 РОЗДІЛ 14 ................................................................................................................ 284 Спеціалізовані програмні засоби комп'ютерної графіки .................................. 284 ArchiCAD ............................................................................................................... 284 Інтерфейс програми .............................................................................................. 285 Основи роботи в ArchiCAD ................................................................................. 285 Конструктивні елементи ...................................................................................... 286 Бібліотечні елементи ............................................................................................ 286 Точки активізації .................................................................................................. 287 AutoCAD ................................................................................................................ 288 3ds Max .................................................................................................................. 289 Інтерфейс програми .............................................................................................. 290 Робота з тривимірною графікою ......................................................................... 290 Підготовка до виробництва ................................................................................. 290 Проектування сцен ............................................................................................... 291 Моделювання ........................................................................................................ 291 Вибір матеріалів і карт ......................................................................................... 291 Встановлення освітлення і камери ..................................................................... 292 Анімація ................................................................................................................. 292 Рендеринг .............................................................................................................. 293 11 Maya ....................................................................................................................... 294 Додатки Додаток A ............................................................................................... 296 Додаток В .............................................................................................................. 298
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22338
Власник авторського права: © Тотосько О.В., Микитишин А.Г., Стухляк П.Д.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри КТ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Komp_graf_knyga_2.pdf19,52 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора