Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22020

Назва: Сучасні методи діагностики стану будівельних конструкцій після їх тривалої експлуатації
Автори: Ясній, Петро Володимирович
Конончук, Олександр Петрович
Якубишин, О. М.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Ясній П. В. Сучасні методи діагностики стану будівельних конструкцій після їх тривалої експлуатації / П. В. Ясній, О. П. Конончук, О. М. Якубишин // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 224–227. — (Секція 4. Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Yasnii P. V., Kononchuk O. P., Yakubyshyn O. M. (2017) Suchasni metody diahnostyky stanu budivelnykh konstruktsii pislia yikh tryvaloi ekspluatatsii. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 224-227 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 224-227
Початкова сторінка: 224
Кінцева сторінка: 227
Короткий огляд (реферат): The building survey of the beginning of the 20th century, using modern nondestructive testing devices was provided. The actual bearing capacity of the floor construction was calculated and the possibility of its further operation was established
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22020
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page
Перелік літератури: 1. Yasniy P. Hollow block floor’s survey of the building of the early 20th century using modern diagnostic methods / P. Yasniy; O. Kononchuk; O. Yakubyshyn // Scientific Journal of the TNTU. – 2017. – No 1(85). – pp. 38 – 46.
2. Овсепян Ю.Г. Технология изготовления перекрытий из крупноразмерных керамических изделий [Текст] / Ю.Г. Овсепян, К.М. Хачатрян // Научно-техническая конференция по итогам научно-исследовательских работ студентов института строительства и архитектуры: сборник докладов. – Москва: ИСА, 2015. – С. 293 – 294.
3. Ясній П.В. Дослідження міцності бетону неруйнівними методами контролю [Текст] / П.В. Ясній, О.П. Конончук, О.М. Якубишин // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2016. – Вип. 32. – С. 296 – 303.
4. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи: Норми проектування. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 75 с.
5. http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page.
6. ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури. – Київ: Мінбуд України, 1996. – 22 с.
7. ДСТУ Б В.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю. – Київ: Мінбуд України, 2010. – 23 с.
References: 1. Yasniy P. Hollow block floor’s survey of the building of the early 20th century using modern diagnostic methods, P. Yasniy; O. Kononchuk; O. Yakubyshyn, Scientific Journal of the TNTU, 2017, No 1(85), pp. 38 – 46.
2. Ovsepian Iu.H. Tekhnolohiia izhotovleniia perekrytii iz krupnorazmernykh keramicheskikh izdelii [Text], Iu.H. Ovsepian, K.M. Khachatrian, Nauchno-tekhnicheskaia konferentsiia po itoham nauchno-issledovatelskikh rabot studentov instituta stroitelstva i arkhitektury: sbornik dokladov, Moskva: ISA, 2015, P. 293 – 294.
3. Yasnii P.V. Doslidzhennia mitsnosti betonu neruinivnymy metodamy kontroliu [Text], P.V. Yasnii, O.P. Kononchuk, O.M. Yakubyshyn, Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: zb. nauk. pr, Rivne: NUVHP, 2016, Iss. 32, P. 296 – 303.
4. DBN V.1.2-2:2006. Navantazhennia i vplyvy: Normy proektuvannia, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2006, 75 p.
5. http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page.
6. DSTU B V.2.6-4-95 (HOST 22904-93). Mahnitnyi metod vyznachennia tovshchyny zakhysnoho sharu betonu i roztashuvannia armatury, Kyiv: Minbud Ukrainy, 1996, 22 p.
7. DSTU B V.2.7-220:2009. Budivelni materialy. Betony. Vyznachennia mitsnosti mekhanichnymy metodamy neruinivnoho kontroliu, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2010, 23 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.