กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21930
ชื่อเรื่อง: Модель визначення процесів, що потребують негайних адаптаційних заходів
ผู้แต่ง: Мариненко, Наталія Юріївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): 11. Мариненко Н.Ю. Модель визначення процесів, що потребують негайних адаптаційних заходів / Н.Ю. Мариненко // Економіка і управління. Науковий журнал. – Київ : Європейський університет, 2016. – №3 (71). – С. 131–139
วันที่เผยแพร่: 30-มิถ-2016
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
UDC: 658.51
Page range: 131-139
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21930
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Marynenko_3.pdf537,99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ