Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21925

Заглавие: Обґрунтування вибору режимів експериментальних досліджень навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ
Автори: Рубінець, Наталя Андріївна
Хомик, Надія Ігорівна
Гаврон, Наталя Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Підвищення надійності машин і обладнання». – Кіровоград: КНТУ, 2016. – 188 с.
Conference/Event: Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців „Підвищення надійності машин і обладнання“
Journal/Collection: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців „Підвищення надійності машин і обладнання“
Дата на Публикуване: 2017
Country (code): UA
UDC: 631.3
669.539
Number of pages: 3
Page range: 143-145
Start page: 143
End page: 145
Резюме: Для ефективної оцінки реальної навантаженості несучих металоконструкцій причіпних машин необхідно побудувати розрахункові моделі дослідження напружено- деформованого стану (НДС), розробити методику і провести польові експериментальні дослідження причіпного розкидача органічних добрив ПРТ-10 з визначенням характеристик навантаженості: частотного і компонентного складу сумарних напружень, виникаючих в елементах несучої системи при експлуатаційних режимах.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21925
References (International): Гусев А.С. Экспериментальное исследованные узлов металлоконструкций кабин тракторов / Гусев А.С., Илинич И.М., Щербаков В.И., Петров Б.И. // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1987, №12. – С. 26−30. 2. Рибак Т.І. Універсальна вимірювальна система для дослідження динаміки сільськогосподарських машин / Рибак Т.І., Підгурський М.І., Костюк В.І., Тесленко В.О., Залужний В.І. // Надійність і довговічність машин і споруд, 2005. – Вип. 25. – С. 112−119. 3. Тензорезисторы. Техническое описание и инструкция по наклейке. – К.: ООО “Веда”, 2005. – 21 с. 4. Щурин К.В. Прогнозирование и повышение усталостной долговечности несущих систем сельськохозяйственных тракторных средств/ Диссерт. докт. техн. наук. – Оренбург: ОПИ, 1994. – 423 с. 5. Підгурський М.І. Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів/ Дисерт. доктора техн. наук. – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – 338 с. 6. Методика ускоренных прочностных испытаний несущих систем машин на полигоне КубНИИТиМ//Всесоюзное объединение „Союзсельхозтехника” Совета Министров СССР. – Новокубанск: КубНИИТиМ, 1968. – 213 с. 7. Попович П. Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ – 10// Попович П., Сташків М.Я., Довбуш Т./Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 151. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2014. – С. 367−372. 8. Попович П.В. Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / П.В. Попович – Тернопіль, 2015. – 443 с.
Показва се в Колекции:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Файлове в Този Публикация:
Файл Описание РазмерФормат 
selection_1.pdf1,54 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
selection_1.djvu319,74 kBDjVuИзглед/Отваряне
selection_1__COVER.png366,88 kBimage/pngИзглед/Отваряне


Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

Админ Инструменти