กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21924
ชื่อเรื่อง: Вплив психологічних аспектів на створення анімаційних заходів для закладів готельно-ресторанного бізнесу
ผู้แต่ง: Вовк, Ірина Петрівна
Вовк, Юрій Ярославович
Антонів, Є.В.
Vovk, Iryna Petrivna
Vovk, Yuriy Yaroslavovych
Antoniv, Ye.V.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Антонів Є.В., Вовк І.П., Вовк Ю.Я. Вплив психологічних аспектів на створення анімаційних заходів для закладів готельно-ресторанного бізнесу Матеріали XХ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 17-18 травня 2017 року), 2017. – с.215 http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20742/14/Zbirnyk_2017.pdf
วันที่เผยแพร่: 17-พฤษ-2017
สำนักพิมพ์: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 159
คำสำคัญ: готельно-ресторанний бізнес
анімаційні заходи
Number of pages: 215
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21924
Content type: Other
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Tezy Vovk Yu Vovk Antoniv.pdf393,13 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ