กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21914
ชื่อเรื่อง: Переддипломна практика. Методичні вказівки для студентів ОР Магістр спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»
ผู้แต่ง: Ковальчук, Ярослав
Крамар, Галина
Хомик, Надія
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук Я.О. Крамаг Г.М., Хомик Н.І. Переддипломна практика. Методичні вказівки для студентів ОР Магістр спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 48 с.
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: ТНТУ
Country (code): UA
Number of pages: 48
รายละเอียด: Методичні вказівки для переддипломної практики розроблено згідно навчальних планів та освітньо-професійних програм підготовки студентів освітнього рівня Магістр спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації Промислове та цивільне будівництво.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21914
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Методичка Переддипломна практика.doc829 kBMicrosoft Wordดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ