กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21909
ชื่อเรื่อง: Notes and laboratory reports on “Technology of Structural materials and Material Science” Part 2
ผู้แต่ง: Kramar, H.M.
Bodrova, L.G.
Bibliographic description (Ukraine): Kramar H.M. Notes and laboratory reports on “Technology of Structural materials and Material Science” Part 2 “Material science” for students of “Engineering mechanics” field of study 6.050502 (full-time study bachelors) // H.M.Kramar, L.G. Bodrova. – Ternopil, TNTU, 2017. – 75 p.
วันที่เผยแพร่: 2017
Number of pages: 75
รายละเอียด: “Technology of Structural materials and Material Science” is one of the basic technical disciplines in the syllabus for “Engineering mechanics” field of study. During the implementation of laboratory work considerable attention is given to the educational and experimental work for the study of materials that are used in different branches of an industry; alloy’s properties dependance on the chemical composition; structure, methods of treatment and external environments. The study of the theory and practice of different methods of materials strengthening is to provide a high reliability and longevity of the machine’s details, devices, tools etc. After every practical class in the laboratory, students will fill the laboratory report. The content of the laboratory class corresponds with the syllabus of the course “Material Science” for students of the “Engineering mechanics” field of study. The purpose of this manual is to provide guidelines for the students in preparation for independent laboratory work and to project its results in the laboratory reports.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21909
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Lab Material science Part 2. 2017 doc.doc4,74 MBMicrosoft Wordดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ