Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20811
Назва: Гідропривод і гідроавтоматика сільськогосподарської техніки
Автори: Гевко, Богдан Матвійович
Білик, С.Г.
Ліник, А.Ю.
Фльонц, Олег Володимирович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Гевко Б.М. Гідропривод і гідроавтоматика сільськогосподарської техніки : посібник / Б.М.Гевко, С.Г.Білик., А.Ю.Ліник, О.В.Фльонц.– Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 384 с.
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНТУ імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 629.113 + 631.3+621 – 82
ББК: 40.75
Кількість сторінок: 384
Короткий огляд (реферат): У посібнику наведено класифікацію, розглянуто будову та робочий процес системи гідроприводу машин та механізмів, що застосовуються в агропромисловому комплексі. Подано рекомендації щодо типових розрахунків елементів гідроприводу. Узагальнено досвід створення систем гідроавтоматики сільськогосподарських машин, проведено їх аналіз і надано рекомендації з порядку проведення їх розрахунків. Видання розраховане на студентів аграрно-технічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалістів інженерного забезпечення АПК.
Зміст: ВСТУП ... 6-- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ У ГІДРОПРИВОДІ ... 8-- 1.1. Загальні поняття ...8-- 1.2. Основні терміни і визначення елементів об’ємного гідроприводу ...11-- 1.3. Короткі теоретичні відомості ...11-- 1.4. Умовні позначення елементів гідроприводів ...14-- 1.5. Принцип дії найпростішого об’ємного гідроприводу ...29-- 2. РОБОЧІ РІДИНИ ГІДРОПРИВОДІВ ...31-- 2.1. Основні властивості робочих рідин ... 31-- 2.2. Групи робочих рідин та їх застосування ...39-- 3. КОНДИЦІОНЕРИ РОБОЧОЇ РІДИНИ ...................................................... 43-- 3.1. Забруднення робочої рідини в процесі експлуатації та їх дія на елементи гідроприводу ...43-- 3.2. Функції і будова кондиціонерів робочої рідини ...45-- 4. ГІДРОПОСУДИНИ ... 53-- 4.1. Гідробаки ...53-- 4.2. Гідроакумулятори ...56-- 5. ОБ’ЄМНІ ГІДРОМАШИНИ ... 65-- 5.1. Загальні поняття ...65-- 5.2. Шестеренні гідромашини ... 66-- 5.2.1. Шестеренні насоси ... 66-- 5.2.2. Шестеренні гідромотори ...79-- 5.3. Поршневі гідромашини ... 82-- 5.3.1. Аксіально-поршневі гідромашини ... 82-- 5.3.2. Радіально-поршневі гідромашини ...95-- 5.3.3. Поршневі насоси гідроприводів гальм і зчеплень ... 99-- 5.4. Планетарні гідромашини ...100-- 5.4.1. Насоси-дозатори ...101-- 5.4.2. Планетарні гідромотори ...106-- 5.4.3. Планетарні гідрообертачі ...110-- 5.5. Пластинчасті гідромашини ... 111-- 5.6. Гвинтові гідромашини ...114-- 5.7. Порівняльні характеристики гідромашин ...115-- 5.8. Гідродвигуни ...116-- 5.8.1. Гідроциліндри ...116-- 5.8.2. Гідродвигуни зворотно-поступального руху ...128-- 5.8.3. Поворотні гідродвигуни ...131-- 5.9. Привід насосів та з’єднання гідромотора з валом виконуючого органа…133-- 6. ГІДРОАПАРАТУРА ...137-- 6.1. Гідророзподільники ...138-- 6.1.1. Золотникові розподільники ...140-- 6.1.2. Кранові розподільники ...159-- 6.1.3. Клапанні розподільники ...161-- 6.2. Гідравлічні клапани ...164-- 6.2.1. Загальні відомості ...164-- 6.2.2. Клапани тиску ...165-- 6.3. Гідравлічні дроселі ...182-- 6.4. Регулятори витрати ...186-- 6.5. Стабілізатори тиску ... 190-- 6.6. Гідравлічні підсилювачі ...194-- 7. ГІДРОПРОВОДИ ...198-- 7.1. Загальні поняття ...198-- 7.2. Трубопроводи ...198-- 7.3. З’єднання трубопроводів ...201-- 8. УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ...211-- 9. ОБ’ЄМНІ ГІДРОПРИВОДИ ... 217-- 9.1. Класифікація об’ємних гідроприводів …217-- 9.2. Переваги та недоліки об’ємного гідроприводу ...219-- 9.3. Гідроприводи керування положенням робочих органів та елементів механізмів ...220-- 9.4. Гідропривод системи «Load-Sensing» ... 237-- 9.5. Гідроприводи активних робочих органів ...241-- 9.6. Гідроприводи рульових керувань ...245-- 9.7. Гідроприводи ведучих коліс самохідних машин ... 266-- 9.8. Гідроприводи гальм, зчеплень та муфт повороту ... 281-- 9.9. Гідропривід візка дощувальних машин типу «Фрегат» ...287-- 9.10. Гідроприводи з дросельним керуванням … 288-- 9.11. Гідроприводи з машинним (об’ємним) керуванням ... 290-- 10. ВАЛИ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ ...291-- 10.1. Гідравлічна система відбору потужності ...291-- 10.2. Вал відбору потужності з гідравлічним керуванням ...293-- 11. МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРОПРИВОДУ ... 294-- 11.1. Правила монтажу гідропристроїв ... 294-- 11.2. Підготовка гідроприводу до роботи ...295-- 11.3. Типові несправності гідроприводу ...296-- 11.4. Режими експлуатації гідроприводу та стан робочої рідини ... 297-- 11.5. Стенди для випробування гідроприводів сільськогосподарськоїї техніки ...298-- 11.6. Діагностування гідропристроїв гідроприводу ...301-- 12. ГІДРОАВТОМАТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ... 310-- 12.1. Призначення, класифікація і характеристики систем гідроавтоматики сільськогосподарських машин ...310-- 12.2. Основні технічні вимоги до систем гідроавтоматики ...317-- 12.3. Етапи розробки системи гідроавтоматики ... 318-- 12.4. Рекомендації щодо вибору гідравлічного регулюючого органу системи гідроавтоматики ...337-- 12.5. Попередження автоколивань в системах гідроавтоматики ...342-- 12.6. Способи суміщення режимів автоматичного і ручного керування …351-- 12.7. Експериментальна оцінка функціонування систем гідроавтоматики…352-- 12.8. Системи гідроавтоматики сільськогосподарських машин ... 357-- 12.8.1. Регулювання положення робочих органів сільськогосподарських машин ...357-- 12.8.2. Системи стабілізації просторового положення сільськогосподарської техніки і робочих органів ...359-- 12.8.3. Системи автоматичного регулювання завантаження сільськогосподарських машин ...360-- 12.8.4. Системи автоматичного керування робочими органами сільськогосподарських машин ...364-- 12.8.5. Стежні гідроприводи ...369-- ЛІТЕРАТУРА ...380
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20811
ISBN: 978-966-305-070-6
Власник авторського права: © Б.М.Гевко, С.Г.Білик, А.Ю.Ліник, О.В.Фльонц, 2015; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. Учеб. для втузов. 2-е изд. М.: Машиностроение, 1982. 423 с.
2. Борошок Л.А. Корректирующие элементы автоматических систем полевых агрегатов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1986. № 9. С. 52-57.
3. Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: Справ. – М.: Машиностроение, 1983. – 301 с.
4. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных процессов / Исаев А.П., Сергеев Б.И., Дидур В.А. –М.: Агропромиздат, 1990 – 400 с.
5. Гидравлические агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин: Каталог. – М.: – ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш, 1986. Ч. 1. С. 62.
6. Гидравлические агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин: Каталог. – М.: – ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш, 1987. Ч. 2. С. 244.
7. Гидроприводы сельскохозяйственных машин / Под ред. И.А. Неми-ровского. –К.: Техніка, 1979. – 139с.
8. Гідропривід сільськогосподарської техніки: Навчальне видання / О.М. Погорілець, М.С. Волянський, В.Д. Войтюк, С.І. Пастушенко; За ред. О.М. Погорільця. – К.: Вища освіта, 2004. – 368 с.
9. ГОСТ 2.780–96. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей. – К.: УкрНИИССИ, 1998 – 6 с.
10. ГОСТ 2.781–96. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппаратура распределительная и регулирующая гидравлическая и пневматическая. – К.: УкрНИИССИ, 1998 – 16 с.
11. ГОСТ 2.782–96. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические. – К.: УкрНИИССИ, 1998 – 19 с.
12. ГОСТ 2.784–96. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов. – К.: УкрНИИССИ, 1998 – 12 с.
13. Дидур В.А., Малый Ю.С. Эксплуатация гидроприводов сельскохозяйственных машин. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 127 с.
14. ДСТУ 3455.1–96. Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Ч. 1. Загальні поняття. Терміни та визначення. – К: Держстандарт України, 1997. – 48 с.
15. ДСТУ 3455.2–96. Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Ч. 2. Об’ємні гідромашини та пневмомашини. Терміни та визначення. – К: Держстандарт України, 1997. – 61 с.
16. ДСТУ 3455.3–96. Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Ч. 3. Гідроапарати та пневмоапарати. Терміни та визначення. – К: Держстандарт України, 1997. – 37 с.
17. ДСТУ 3455.4–96. Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Ч. 4. Кондиціонери робочого середовища, гідро посудини та пневмопосудини, гідропроводи та пневмопроводи. Терміни та визначення. – К: Держстандарт України, 1997. – 30 с.
18. Евстратов А.М., Гамиров М.Л. Автоматизация вождения мобильных сельскохозяйственных агрегатов. –М : Россельхозиздат, 1982. – 77 с.
19. Зоспуков В.К. Гидравлические и пневматические схемы сельскохозяйственных машин: Справ. пособие. – Минск: Вышейш. шк., 1985. – 141 с.
20. Ловкис З.В. Гидроприводы сельскохозяйственной техники: конструкция и расчет. – М.: Агропромиздат, 1990. – 239 с.
21. Машиностроительный гидропривод / Под ред. В.Н.Прокофьева. – М.: Машиностроение,1978. – 495с.
22. Немировский И.А.. Маркан В.Ф., Середа Л.П.. Яницкий В.В. Гидроприводы сельскохозяйственных машин. – К.: Техніка, 1979 – 139 с.
23. Никитин О.Ф., Холин К.М. Объемные гидравлические и пневматические приводы Учеб. пособие. – М.: Машиностроение, 1981. –269 с.
24. Рекомендации по работе с гидросистемами. – Оффенбах на Майне: «Danfoss GmbH», 2000. – 43 с.
25. Свешников В. К. , Усов А. А. Станочные гидроприводы: Справ. – М.: Машиностроение, 1973. –143с.
26. Системи керування сільськогосподарських енергетичних засобів М.І. Самокиш. І.М. Бендера. М.М. Клєвцов. А.М. Божок; за ред. М.І. Самокиша, М.М. Клєвцова. – К.: Урожай, 1999. – 304 с.
27. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. 2-е изд. перераб. и доп. / Под общ ред. Б. Некрасова. – Минск: Вышейш.шк., 1985. –382с.
28. Учебный курс гидравлики. Т. 3. Проектирование и сооружение гидроустановок / П. Дрекслер, Х. Фаатц, Ф. Файхт и др. – Лор на Майне: «Маннесман Рексрот ГмбХ», 1988. – 376 с.
29. Учебный курс гидравлики: Пособие по гидравлике / Составитель А.Шмитт. Лор на Майне: «Маннесман Рексрот ГмбХ», 1980. – 226 с.
30. Шеповалов В.Д. Автоматизация уборочных процессов. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Колос, – 1978. 383 с.
Тип вмісту : Book
Розташовується у зібраннях:Зібрання книг

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Monohrafiya Hevko.pdf32,61 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.