Пошук


Поточні фільтри:

Почати новий пошук
Додати фільтри:

Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.


Результати 1-100 зі 197 (час пошуку: 0.005 секунди).
Знайдені матеріали:
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Aricle19-лис-2013Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщинСиротюк, А.; Дмитрах, І.; Syrotyuk, A.; Dmytrakh, I.
Aricle20-бер-2014Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лункиВласюк, Анатолій Павлович; Федорчук, Н.; Vlasyuk, A.; Fedorchuk, N.
Aricle2-вер-2014Поширення хвиль у пружному шарі, що контактує з шаром в'язкої стисливої рідиниБагно, Олександр Михайлович; Bahno, O.
Aricle2-вер-2014Дослідження електричних параметрів світлодіодних джерел світлаБелякова, Ірина Володимирівна; Медвідь, Володимир Романович; Пісьціо, Вадим Петрович; Трембач, Ростислав Богданович; Belyakova, I.; Medvid, V.; Piscio, V.; Trembach, R.
Aricle2-вер-2014Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологійКут, Василь Іванович; Пасічник, Володимир Володимирович; Кунанець, Наталія Едуардівна; Демчук, А.; Малиновський, О.; Ржеуський, А.; Kunanets, N.; Pasichnyk, V.; Kut, V.; Demchuk, A.; Malynovskyi, O.; Rzheuskyi, A.
Aricle24-чер-2014Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхніВласюк, Анатолій Павлович; Цвєткова, Тетяна Павлівна; Vlasyuk, A.; Tsvetkova, T.
Aricle2-вер-2014Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізуМастенко, В.; Татарин, Богдан Павлович; Підгурський, Микола Іванович; Мариненко, Сергій Юрійович; Mastenko, V.; Tataryn, B.; Pidgurskyi, M.; Marynenko, S.
Aricle2-вер-2014Моделювання просторово-поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрівПецко, Василь Іванович; Міца, О.; Petsko, V.; Mitsa, O.
Aricle18-гру-2014Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавівТрощенко, В.; Хамаза, Л.; Troshchenko, V.; Khamaza, L.
Aricle23-чер-2015Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світлаКостик, Любов Миколаївна; Осадца, Ярослав Михайлович; Липовецький, Микола Миколайович; Kostyk, L.; Osadtsa, Y.; Lypovetskiy, M.
Aricle18-гру-2014Дослідження енергетичної ефективності світлових приладів для зовнішнього освітлення з різними джерелами світлаКостик, Любов Миколаївна; Поталіцин, Сергій Юрійович; Kostyk, L.; Potalitcyn, S.
Aricle24-бер-2015Моделювання росту втомної тріщини після перевантажень розтягуванням-стиском в алюмінієвому сплаві Д16ТЯсній, Петро Володимирович; Пиндус, Юрій Іванович; Фостик, Василь Богданович; Пиндус, Тетяна Борисівна; Yasniy, P.; Pyndus, Y.; Fostyk, V.; Pyndus, T.
Aricle24-чер-2014Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядкуХома-Могильська, Світлана Григорівна; Khoma-Mohylska, S.
Aricle24-чер-2014Редакційні сторінки-
Aricle24-чер-2014Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного членаЄрьоменко, В.; Кочан, Орест Володимирович; Yeromenko, V.; Kochan, O.
Aricle19-лис-2013Про контактну задачу для циліндричного штампа і шару з початковими (залишковими) напруженнямиЯрецька, Наталія Олександрівна; Iaretska, N.
Aricle19-лис-2013Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатаціїБурау, Надія Іванівна; Павловський, О.; Шевчук, Д.; Bouraou, N.; Pavlovskyi, O.; Shevchuk, D.
Aricle19-лис-2013Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепроводаСосновский, Л.; Богданович, А.; Веселуха, В.; Воробьёв, В.; Козик, А.; Sosnovskiy, L.; Bogdanovich, A.; Veselykha, V.; Vorob, V.; Kozik, A.
Aricle19-лис-2013Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкненої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігураціїНиколишин, Тарас Миронович; Пороховський, Юрій Василович; Nykolyshyn, T.; Porokhovs, Yu.
Aricle19-лис-2013Титул-
Aricle19-лис-2013Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь в середовищі MatLabСемчишин, Ліда Михайлівна; Semchyshyn, L.
Aricle19-лис-2013Стаціонарне температурне поле в оболонках з одностороннім багатошаровим покриттямЛучко, Йосип Йосипович; Гембара, Наталія Олександрівна; Lucko, J.; Hembara, N.
Aricle19-лис-2013Зміст-
Aricle2-вер-2014Застосування активованого композиційного в'яжучого при виробництві бетонівБарабаш, Ірина Михайлівна; Зубченко, Н.; Кровяков, Сергій Олексійович; Barabash, I.; Zubchenko, N.; Kroviakov, S.
Aricle24-чер-2014Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостямиБукетов, Андрій Вікторович; Браїло, Микола Володимирович; Buketov, A.; Brailo, M.
Aricle24-чер-2014Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіяхГевко, Іван Богданович; Ляшук, Олег Леонідович; Тарасюк, Ю.; Hevko, Iv.; Lyashuk, O.; Tarasyuk, Y.
Aricle24-чер-2014Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміакуАрхипов, Олександр Геннадійович; Arkhypov, O.
Aricle24-чер-2014Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різейШанайда, Володимир Васильович; Скляров, Руслан Анатолійович; Редько, О.; Shanayda, V.; Skliarov, R.; Redko, O.
Aricle24-чер-2014Вплив динамічного процесу на напружений стан шнекаГевко, Іван Богданович; Gevko, Iv.
Aricle2-вер-2014Методика вимірювання електричних властивостей монокристалів n-ge при високих одновісних тискахЛуньов, С.; Назарчук, П.; Бурбан, Олег Васильович; Лопухович, В.; Nazarchuk, P.; Burban, O.; Lopuhovych, V.
Aricle19-лис-2013Температурне поле скінченого термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температурПопович, В.; Заводовська, Н.; Popovych, V.; Zavodovska, N.
Aricle20-бер-2014Комплексне оцінювання молока тваринБелінська, К.; Фалендиш, Н.; Ковбаса, В.; Belinska, K.; Falendysh, N.; Kovbasa, V.
Aricle19-лис-2013Розрахунки динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у пружних двовимірних тілах з криволінійними тріщинамиСаврук, М.; Кравець, В.; Savruk, M.; Kravets, V.
Aricle19-лис-2013Індуктивні сенсори для вихрострумової дефектоскопії високої роздільної здатностіЧерепов, Сергій Володимирович; Лепеха, Віктор Володимирович; Cherepov, S.; Lepekha, V.
Aricle19-лис-2013Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтаціїКузь, Ігор Степанович; Куз, О.; Kuz, I.; Kuz, O.
Aricle19-лис-2013Система крайових паралельних тріщин у зоні контакту тіл коченняЛевус, А.; Дацишин, О.; Levus, A.; Datsyshyn, O.
Aricle19-лис-2013Пам’яті професора М.П. Ленюка-
Aricle2-вер-2014Умови для участі в конференції-
Aricle2-вер-2014Обчислювальні методи для оцінювання параметрів у багатофакторній регресіїНедашковський, Микола Олександрович; Дудкін, Дмитро Павлович; Nedaskovskiy, M.; Dudkin, D.
Aricle2-вер-2014Математична модель визначення температурного поля при відновленні деталей циліндричної формиКороль, Олег Іванович; Korol, O.
Aricle2-вер-2014Вплив комбінованого опромінення на рослини закритого грунтуГнатович, Марія Іванівна; Gnatovych, M. I.
Aricle2-вер-2014Розрахунок швидкості росту фізично малої та довгої втомних тріщинГерасимчук, Олег Олександрович; Герасимчук, Олена; Herasymchuk, Oleh; Herasymchuk, Olena
Aricle19-лис-2013Параметри привода багатошпиндельного гайкокрутаКулинич, Андрій Іванович; Ніщенко, Іван Олексійович; Кулинич, Іван Якович; Kulynych, A.; Nishchenko, I.; Kulynych, I.
Aricle20-бер-2014Гідравлічний робочий еталон об’єму газуКузь, М.; Kuz, M.
Aricle2-вер-2014Тріщина з частково завантаженими берегами між двома п’єзоелектричними матеріаламиШевельова, А.; Лобода, В.; Sheveleva, A.; Loboda, V.
Aricle19-лис-2013Особливості електричних, світлотехнічних та експлуатаційних характеристик напівпровідникових джерел світлаТарасенко, Микола Григорович; Козак, Катерина Миколаївна; Tarasenko, M.; Kozak, K.
Aricle2-вер-2014Моделювання та розрахунок процесу поширення вісесиметричних електропружних хвиль у тришаровій оболонціЛастівка, І.; Lastivka, I.
Aricle19-лис-2013Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі MgSi/MnSiМихайловський, В.; Білинський-Слотило, Володимир Романович; Мочернюк, Роман Миколайович; Скутельник, Д.; Mikhailovsky, V.; Bilynskyj-Slotylo, V.; Mochernyuk, R.; Skutelnyk, D.
Aricle2-вер-2014Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщинаДудик, Михайло Володимирович; Dudyk, M.
Aricle2-вер-2014Визначення опору малоцикловому навантаженню конструкційної сталіГопкало, О.; Gopkalo, O.
Aricle19-лис-2013Підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем на основі планування процедур їх удосконаленняДороніна, Ю.; Копп, В.; Doronina, J.; Kopp, V.
Aricle2-вер-2014Вплив умов базування на точність деталей, оброблених деформуючим протягуваннямНемировський, Я.; Nemirovsky, Ya.
Aricle2-вер-2014Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машинПопович, Павло Васильович; Цьонь, Олег Петрович; Довбуш, Тарас Анатолійович; Popovich, P.; Tson, O.; Dovbush, T.
Aricle2-вер-2014Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібденуКовбашин, Василь Іванович; Бочар, Ігор Йосипович; Kovbashyn, V.; Bochar, I.
Aricle19-лис-2013Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6Ясній, Олег Петрович; Бревус, Віталій Миколайович; Ясній, Володимир Петрович; Лапуста, Ю.; Yasniy, O.; Brevus, V.; Yasniy, V.; Lapusta, Y.
Aricle19-лис-2013Особенности динамических процессов в прокатных станах и их диагностические свойстваБольшаков, В.; Веренев, В.; Bolshakov, V.; Verenev, V.
Aricle19-лис-2013Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данныхРодичев, Ю.; Сорока, Е.; Хворостяный, В.; Шабетя, А.; Трегубов, Н.; Rodichev, Y.; Soroka, E.; Shabetia, A.; Khvorostianiy, V.; Tregubov, N.
Aricle19-лис-2013Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопіїБукетов, Андрій Вікторович; Сапронов, Олександр Олександрович; Buketov, A.; Sapronov, O.
Aricle2-вер-2014Дослідження НДС силових конструктивних елементів з функціональними отворами за одновісного циклічного розтягуЯсній, Петро Володимирович; Гладьо, Сергій Володимирович; Сидор, П.; Семенець, Олександр; Yasniy, P.; Glado, S.; Sydor, P.; Semenets, O.
Aricle19-лис-2013Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕССвірська, Леся Миколаївна; Студент, Олександра Зиновіївна; Никифорчин, Ю.; Svirska, L.; Student, O.; Nykyforchyn, Yu.
Aricle2-вер-2014Зміст-
Aricle2-вер-2014Титулка та редакційна сторінка-
Aricle19-лис-2013Вплив теплозмін під час експлуатації парогонів тес на статичну тріщиностійкість сталі 15Х1М1ФСтудент, Олександра Зиновіївна; Кречковська, Галина Василівна; Бабій, Л.; Student, O.; Krechkovska, H.; Babiy, L.
Aricle20-бер-2014Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильниківЛупенко, Анатолій Миколайович; Lupenko, A.
Aricle19-лис-2013Конструкційна міцність скла та вплив масштабного фактораРодічев, Ю.Я.; Rodichev, Yu.
Aricle20-бер-2014Електрошлаковий переплав виробів на твердому старті з використанням екзотермічних флюсівВласов, А.; Макаренко, Н.; Vlasov, A.; Makarenko, N.
Aricle19-лис-2013Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторовДордиенко, Н.; Запорожец, О.; Михайловский, В.; Носарь, А.; Dordienko, N.; Zaporozhets, O.; Mykhailovsky, V.; Nosar, A.
Aricle20-бер-2014Розрахунок відстані між пальовими анкерами за умови стійкості трубопроводу на спливанняХазін, С.; Хазін, Вячеслав Йосипович; Винников, Юрій Леонідович; Khazin, S.; Khazin, V.; Vynnykov, Y.
Aricle20-бер-2014Режими індукційного наплавлення деталей із урахуванням використання екранування теплових і електромагнітних полівШаблій, Олег Миколайович; Пулька, Чеслав Вікторович; Гаврилюк, Володимир Ярославович; Сенчишин, Віктор Степанович; Shabliy, O.; Pulka, Ch.; Gavryliuk, V.; Senchyshyn, V.
Aricle19-лис-2013Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаженняБаженов, В.; Гуляр, Олександр Іванович; Пискунов, С.; Bazhenov, V.; Gulyar, O.; Pyskunov, S.
Aricle19-лис-2013Корозійна деградація сталей сітчастих гіперболоїдних конструкційЗвірко, Ольга Іванівна; Кутний, А.; Никифорчин, Григорій Миколайович; Zvirko, O.; Kutnyi, A.; Nykyforchyn, H.
Aricle20-бер-2014Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачівСтухляк, Петро Данилович; Митник, М.; Мороз, Костянтин Михайлович; Сартинська, Ліна Людвіговна; Styhlyak, P.; Mytnyk, M.; Moroz, K.; Sartynska, L.
Aricle18-гру-2014Напружений стан кусково-однорідної ізотропної пластинки з коловим розрізомСяський, Андрій Олексійович; Шинкарчук, Назар Володимирович; Кот, Василь Васильович; Syasky, A.; Shynkarchuk, N.; Kot, V.
Aricle18-гру-2014Переривчасте руйнування та характерні стани тріщиниНауменко, Володимир Петрович; Ліманський, Ігор Валентинович; Кравчук, Роман Васильович; Naumenko, I.; Limansky, V.; Kravchuk, R.
Aricle18-гру-2014Розвиток пластичних зон у смузі з кутовими точками під дією зосередженої силиБойко, Андрій Романович; Валяшек, Володимир Богданович; Кривень, Василь Андрійович; Каплун, Андрій Володимирович; Boyko, A.; Valiashek, V.; Kryven, V.; Kaplun, A.
Aricle18-гру-2014Чисельний розв’язок плоских динамічних задач теорії підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженняхМейш, Володимир Федорович; Кепенач, Н.П.; Meish, V.; Kepenach, N.
Aricle18-гру-2014Зміст-
Aricle18-гру-2014Зміст-
Aricle18-гру-2014Титулка та редакційна сторінка-
Aricle18-гру-2014Титулка та редакційна сторінка-
Aricle18-гру-2014Математичне моделювання внутрішньотрубної корозії трубопроводів під дією газогідратівМазур, Мирослав Павлович; Побережний, Любомир Ярославович; Побережна, Любов Ярославівна; Mazur, M.; Poberezhny, L.; Poberezhna, L.
Aricle18-гру-2014Мікрохвильова радіометрія в медико-біологічних застосуванняхЯненко, Олексій Пилипович; Yanenko, A.
Aricle18-гру-2014Дослідження температурного коефіцієнта опору графіт-керамічних композиційних матеріалів із кварцовим наповнювачем різної дисперсностіМельник, Олександр Леонідович; Гутніченко, Олександр Анатолійович; Mel'nyk, O.; Gutnichenko, O.
Aricle18-гру-2014Оптимізація складів високоміцного бетону на механоактивованому в'яжучому з добавкою мікрокремнеземуБарабаш, Іван Васильович; Ксьоншкевич, Любов Миколаївна; Barabash, I.; Ksenshkevich, L.
Aricle18-гру-2014Конічний пластомір для дослідження реологічних властивостей керамічної масиПанчук, А.; Мельник, В.; Panchuk, A.; Melnyk, V.
Aricle18-гру-2014Якість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводціГавриш, Анатолій Павлович; Роїк, Тетяна Анатоліївна; Киричок, Петро Олексійович; Зигуля, С.; Олійник, В.; Gavrish, A.; Roik, T.; Kyrychok, P.; Zygulya, S.; Olyinik, V.
Aricle18-гру-2014Визначення розподілу напружень у двох з’єднаних між собою прямокутних пластинахРевенко, Віктор Петрович; Revenko, V.
Aricle18-гру-2014Застосування методу енергетичного балансу для оцінювання розсіювання енергії в елементах динамічних системЛовейкін, В’ячеслав Сергійович; Човнюк, Ю.; Ловейкін, А.; Loveikin, V.; Chovnyuk, Y.; Loveikin, A.
Aricle18-гру-2014Обгрунтування та дослідження математичної моделі сейсмічного сигналу в кореляційних системах з ортогональними фільтрами ЛагераЖаровський, Руслан Олегович; Щербак, Леонід Миколайович; Zharovskiy, R.; Scherbak, L.
Aricle18-гру-2014Видавництво-
Aricle19-лис-2013Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкцияхИгнатович, С.; Бурау, Н.; Хумарян, Л.; Ignatovich, S.; Bouraou, N.; Khumarian, L.
Aricle19-лис-2013Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкційАндрейків, Олександр Євгенович; Добровольська, Л.; Долінська, Ірина Ярославівна; Яворська, Н.; Andreykiv, O.; Dolinska, I.; Yavorska, N.; Dobrovolska, L.
Aricle19-лис-2013Неполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підходіМацьків, Роман Степанович; Matskiv, R.
Aricle19-лис-2013Визначення кінетики втомного пошкодження й довговічності сталей в умовах неоднорідного напружено-деформованого стануЦибаньов, Георгій Васильович; Новіков, Анатолій Олександрович; Tsyban, G.; Novikov, A.
Aricle24-чер-2014Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкційПолутренко, Мирослава Степанівна; Крижанівський, Є.; Побережний, Любомир Ярославович; Марущак, Павло Орестович; Бусько, Б.; Данилюк, І.; Polutrenko, M.; Kryzhanivsky, E.; Poberezhnyy, L.; Maruschak, P.; Busko, B.; Danyliuk, I.
Aricle24-чер-2014Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементівЯсній, Петро Володимирович; Підгурський, Іван Миколайович; Yasniy, P.; Pidgurskyi, I.
Aricle24-чер-2014Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементівЯсній, Олег Петрович; Пиндус, Юрій Іванович; Ясній, Володимир Петрович; Yasniy, O.; Pyndus, Yu.; Iasnii, V.
Aricle24-чер-2014Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машинБарановський, В.; Підгурський, Микола Іванович; Паньків, Марія Романівна; Baranovsky, V.; Pidhursky, M.; Pankiv, M.
Aricle2-вер-2014Граничноелементний аналіз анізотропного термопружного півпростору з тонкими деформівними включеннямиСулим, Георгій Теодорович; Пастернак, Ярослав Михайлович; Томашівський, М.; Sulym, H.; Pasternak, Ia.; Tomashivskyy, M.
Aricle2-вер-2014Оцінювання залишкового ресурсу зварних з’єднань паропроводів з тріщинамиАндрейків, Олександр Євгенович; Сас, Надія Б.; Andreykiv, O.; Sas, N.
Результати 1-100 зі 197 (час пошуку: 0.005 секунди).