Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4762

Title: Спосіб вимірювання головного заднього кута спірального свердла
Other Titles: Method for measuring the main back angle of a spiral drill
Способ измерения главного заднего угла спирального сверла
Authors: Кобельник, Володимир Романович
Кривий, Петро Дмитрович
Шарик, Мирослав Володимирович
Kobelnyk, Volodymyr Romanovych
Kryvyi, Petro Dmytrovych
Sharyk, Myroslav Volodymyrovych
Кобельник, Владимир Романович
Кривой, Петр Дмитриевич
Шарик, Мирослав Владимирович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 16398 UA, МПК G01B 5/24. Спосіб вимірювання головного заднього кута спірального свердла [Текст] / Кривий Петро Дмитрович, Кобельник Володимир Романович, Шарик Мирослав Володимирович (Україна) - опубл. 15.08.2006.
Patent 16398 UA, MPK G01B 5/24. Method for measuring the main back angle of a spiral drill [Text] / Kryvyi Petro Dmytrovych, Sharyk Myroslav Volodymyrovych, Kobelnyk Volodymyr Romanovych (Ukraine) - publ. 15.08.2006.
Патент 16398 UA, МПК G01B 5/24. Способ измерения главного заднего угла спирального сверла [Текст] / Кривой Петр Дмитриевич, Шарик Мирослав Владимирович, Кобельник Владимир Романович (Украина) - опубл. 15.08.2006.
Issue Date: 15-Aug-2006
Keywords: G01B 5/24
для вимірювання кутів
для перевірки співвісності
Abstract: Спосіб вимірювання головного заднього кута спірального свердла, при якому спіральне свердло встановлюють в патроні, на якому міститься кутова шкала, поділена на 360°, і який закріплений в опорі кочення, а індикаторну головку годинникового типу закріплюють в механізмі, який дозволяє забезпечити її переміщення у двох взаємно перпендикулярних напрямках, щуп індикаторної головки встановлюють на заданий діаметр в точці головної різальної кромки, і повертають свердло на кут повороту , величина якого обмежена головною різальною кромкою і кривою перетину головної задньої поверхні з поверхнею канавки, і реєструють по індикаторній головці величину  падіння кривої, утвореної перетином головної задньої поверхні і циліндричної поверхні діаметром , співвісної з віссю свердла при певному значенні , який відрізняється тим, що вимірювання величини головного заднього кута здійснюють в січній площині, перпендикулярній до осі свердла, щуп індикаторної головки встановлюють в точку  головної різальної кромки, яка знаходиться на діаметрі , де  - діаметр свердла, провертають свердло на певний кут , що дорівнює (2-5)° і заміряють за показниками індикаторної головки падіння кривої, утвореної перетином головної задньої поверхні із січною площиною, що проходить перпендикулярно осі свердла через точку , аналогічно повторюють такі повороти свердла  разів (i=5-10), реєструють показники індикаторної головки і визначають величини , отримані експериментальні дані апроксимують рівнянням n-го порядку , знаходять першу похідну  і, підставивши, визначають значення головного заднього кута в площині, перпендикулярній осі свердла , яке дорівнює , потім встановлюють щуп індикаторної головки в початкове положення, переміщають горизонтально зліва на право індикаторну головку на величину , для чого встановлюють щуп індикаторної головки на діаметрі , переміщають індикаторну головку перпендикулярно осі свердла доти, поки щуп індикаторної головки не сконтактує з точкою  на головній різальній кромці свердла, і створюють попередній натяг в індикаторній головці, повертають свердло на певний кут , що дорівнює (2-5)°, і заміряють за показниками індикаторної головки величини , далі повторюють вищеописану методику і знаходять кут  на діаметрі , поетапно встановлюють щуп індикаторної головки в точках  на відповідних діаметрах , повторюють вищеописані прийоми і знаходять відповідні значення головних задніх кутів в площинах, перпендикулярних до осі свердла  за цими даними будують залежність  і оцінюють зміну головного заднього кута  по довжині головної різальної кромки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4762
Other Identifiers: 16398
Copyright owner: ® Кривий Петро Дмитрович, Кобельник Володимир Романович, Шарик Мирослав Володимирович
Content type: Other
Appears in Collections:2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.