Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4473

Title: Замок для з’єднання кінців пасових передач
Other Titles: Lock for connection of ends of belt transmissions
Замок для соединения концов ременных передач
Authors: Білик, Степанія Григорівна
Гевко, Іван Богданович
Логуш, Іван Володимирович
Фльонц, Олег Володимирович
Bilyk, Stepania Hryhorivna
Flionts, Oleh Volodymyrovych
Hevko, Ivan Bohdanovych
Lohush, Ivan Volodymyrovych
Билык, Степания Григорьевна
Гевко, Иван Богданович
Логуш, Иван Владимирович
Флёнц, Олег Владимирович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 38603 UA, МПК F16H 7/00. Замок для з’єднання кінців пасових передач [Текст] / Фльонц Олег Володимирович, Білик Степанія Григорівна, Гевко Іван Богданович, Логуш Іван Володимирович (Україна) - опубл. 12.01.2009.
Patent 38603 UA, MPK F16H 7/00. Lock for connection of ends of belt transmissions [Text] / Flionts Oleh Volodymyrovych, Bilyk Stepania Hryhorivna, Lohush Ivan Volodymyrovych, Hevko Ivan Bohdanovych (Ukraine) - publ. 12.01.2009.
Патент 38603 UA, МПК F16H 7/00. Замок для соединения концов ременных передач [Текст] / Флёнц Олег Владимирович, Билык Степания Григорьевна, Логуш Иван Владимирович, Гевко Иван Богданович (Украина) - опубл. 12.01.2009.
Issue Date: 12-Jan-2009
Keywords: F16H 7/00
передачі для повідомлення обертального руху за допомогою нескінченних гнучких елементів
Abstract: Замок для з’єднання кінців пасових передач, який виконано у вигляді елементів кріплення обох кінців пасів між собою, який відрізняється тим, що як елементи кріплення використано ліву і праву петлі, в які жорстко встановлені втулки тертя, а поперечний переріз пластин петель в нижній частині виконано П-подібної форми з висотою полички, рівною товщині паса, які жорстко закріплені до кінців ременя, а елементи кріплення пластин до ременя виконані у верхній частині петлі у вигляді конічних видовжених відкритих елементів з довжиною нижньої частини, більшою від товщини ременя і суми двох товщин петлі, які розміщені рівномірно по площині петлі в кількості 4...8 штук, зі сторони кінця і другої пластини видовжені конічні елементи завальцьовані у вигляді буртиків, крім цього, ширина з’єднувальних частин лівої і правої петель рівні між собою l1+l2=l, при цьому втулки петель жорстко закріплені до самих петель відомими способами, а всередині втулок тертя, по середині їх довжини, виконані масляні кільцеві канавки, які є у взаємодії з системою радіальних отворів осі, яка з’єднує петлі через втулки тертя, кінці якої з двох сторін завальцьовані, а в центральному глухому отворі осі жорстко встановлена маслянка.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4473
Other Identifiers: 38603
Copyright owner: ® Фльонц Олег Володимирович, Білик Степанія Григорівна, Гевко Іван Богданович, Логуш Іван Володимирович
Content type: Other
Appears in Collections:2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.