Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/399

Title: Дослідження оптичного методу визначення положення кодового диска давача кута
Other Titles: Optical method for angular sensor code disk position determination research
Authors: Паламар, Михайло Іванович
Чайковський, А.
Palamar, M.
Chaikovsky, A.
Bibliographic description (Ukraine): Паламар М. Дослідження оптичного методу визначення положення кодового диска давача кута / М. Паламар, А. Чайковський // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 3. — С. 110-117. — (приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Issue Date: 18-Aug-2009
Publisher: Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 681.5
621.3
Keywords: оптоелектронний давач кута
матриця фотодіодів
optical angular encoder
CCD matrix
Abstract: У статті обґрунтовано використання оптичного методу визначення положення кодового диска давача кута. Оцінено методичну похибку, що виникає унаслідок заміни визначення положення диска визначенням положення його тіньового зображення. З'ясовано вплив похибки визначення лінійного положення сектора на похибку вимірювання кута. За допомогою теоретичної фотометрії встановлено характер розподілу освітленості в зоні напівтіні секторів кодового диска. Для підвищення різкості тіней запропоновано використання діафрагми.
This article justifies optical method for angular sensor code disk position determination. Method error due to substitution of code disk position determination by code disk shadow position determination is estimated. The effect of sector linear position determination error on angle measurement is clarified. By means of theoretic photometry illumination distribution in sectors penumbra zone is determined. To increase shadow sharpness it is proposed to use a stop.
URI: http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/399
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТДТУ, 2009, Том 14, № 3
Наукові публікації працівників кафедри приладів і контрольно-вимірювальних системItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.