Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-64 of 64 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
TypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article23-Apr-2009Вплив модифікації наповнювача на фізико-механічні властивості епоксидних покриттівБідюк, О.
Conference Abstract16-Nov-2017Вплив зовнішніх фізичних полів на властивості захисних покриттівСалецький, В. П.; Серновська, А. М.; Стаднійчук, В. І.; Saletskyi, V. P.; Sernovska, A. M.; Stadniychuk, V. I.
Conference Abstract16-Nov-2017Дослідження моделі формування зовнішніх поверхневих шарів навколо наповнювача в композитних матеріалахІваник, В. В.; Бойчук, В. О.; Боднар, І. Б.; Ivanyk, V. V.; Boychuk, V. O.; Bodnar, I. B.
Conference Abstract18-May-2017Дослідження наповнених епоксикомпозитів, модифікованих НВЧ-обробкоюСтухляк, Петро Данилович; Муль, О. В.; Якубівський, Н.; Stukhlyak, P.; Mul, O.; Yakubivsky, N.
Conference Abstract16-Nov-2017Вплив кількості та природи дисперсних наповнювачів на здатність епоксикомпозитних покриттів поглинати електромагнітні хвиліОлексів, Т. В.; Петренко, А. В.; Равський, А. Д.; Oleksiv, T. V.; Petrenko, A. V.; Ravskyi, A. D.
Article14-Dec-2011Технологія ремонту лопатей вентилятора апаратів повітряного охолодження ГТК-10 ІЯрема, І.; Антонов, А.; Колибаб’юк, П.; Наконечний, Ю.; Бутковська, Л.; Добровольський, Б.; Тимків, Я.
Article19-Apr-2012Дослідження ударної в’язкості епоксикомпозитів, наповнених діамагнетикамиСало, У.
Conference Abstract8-Jun-2017Дослідження проявів меж структур композитів методами розпізнавання образівДобротвор, Ігор Григорович; Стухляк, Данило; Dobrotvor, Igor; Stukhljak, Danylo
Conference Abstract11-May-2017Дослідження активності поверхні дисперсного конвертерного шламу методом іч-спектрального аналізуСапронова, А. В.; Букетова, Н. М.; Лещенко, О. В.; Амелін, М. Ю.; Sapronova, A.; Buketova, N.; Leshenco, O.; Amelin, M.
Conference Abstract11-May-2017Створення полімерної матриці для ремонту елементів водного транспортуБраїло, М. В.; Якущенко, С. В.; Сапронов, Олександр Олександрович; Кобельник, О. С.; Brailo, M.; Yakushchenko, S.; Sapronov, O.; Kobelnyk, O.
Conference Abstract18-May-2017Дослідженнь теплофізичних властивостей епоксикомпозитів оброблених електроіскровим гідроударомТотосько, О.; Левицький, В.; Голотенко, О.; Totosko, O.; Levytskyy, V.; Golotenko, O.
Conference Abstract18-May-2017Дослідження зовнішніх поверхневих шарів у дисперснонаповнених композитахДобротвор, Ігор Григорович; Стухляк, Д.; Милик, В.; Dobrotvor, I.; Stukhlyak, D.; Muluk, M.
Conference Abstract8-Jun-2017Автоматизація дослідженнь фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів електроіскровим гідроударомТотосько, Олег Васильович; Левицький, Віталій Орестович; Голотенко, Олександр; Totosko, Oleg; Levytskyy, Vitaliy; Golotenko, Oleksandr
Article22-Apr-2010Квазістаціонарні інтервали зміни оптичних характеристик епоксикомпозитівСтухляк, Д.
Article19-May-2015Трибологічні властивості епоксикомпозитних матеріалів, наповнених гранулами термопластуБраїло, Микола Володимирович; Brailo, Mykola
Article19-May-2015Дослідження швидкісних характеристик автоматизованої системи управління електроприводомЗолотий, Роман; Козій, Богдан Іванович; Zolotyy, Roman; Koziy, Bohdan
Article21-Dec-2010Вплив обробки змінним магнітним полем низької частоти на адгезійну міцність полімеркомпозиційних матеріалівКарташов, Віталій Вікторович; Kartashov, Vitaly
Article21-Dec-2010Дослідження залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів з електрокорундовим наповненнямСорівка, Ігор; Струбицький, Павло; Кушицький, Андрій; Sorivka, Igor; Strubytskyy, Pavlo; Kushytskyy, Andriy
Article24-Apr-2014Дослідження пітингоподібних експлуатаційних дефектівШуст, В.; Паньків, А.; Shust, V.; Pankiv, A.
Article24-Apr-2014Дослідження регулятора частоти обертання ротора і температури газів газотурбінного двигунаБайсарович, Х.; Baysarovych, Ch.
Article19-May-2015Вплив НВЧ-обробки епоксикомпозитів на стійкість до ударних навантаженьГолотенко, Олександр; Левицький, Віталій Орестович; Бадищук, Василь Ігорович; Golotenko, Oleksandr; Levytskyy, Vitaly; Badyshchuk, Vasyl
Article21-Dec-2010Вплив способу модифікування наповнювача на фізико-механічні властивості системи «епоксидний олігомер – полівініловий спирт»Мороз, Костянтин Михайлович; Moroz, Kostiantyn
Article14-May-2008Аналіз статистичних характеристик розподілів дисперсності часток наповнювачів композитних матеріалівСтухляк, Петро Данилович; Мороз, К.; Добротвор, В.
Article17-Apr-1995Дослідження антикорозійних властивостей композиційного покриття на основі епоксидних смолБукетов, Андрій Вікторович
Article25-Nov-2015Аналіз екзотермічних ефектів у епоксидних композитах, наповнених фулереном С60Сапронов, Олександр Олександрович; Букетова, Н. М.; Лещенко, О. В.; Sapronov, O. O.; Buketova, N. M.; Leschenko, O. V.
Article25-Nov-2015Дослідження перебігу термічної деструкції у епоксидних композитах, наповнених карбонатом сріблаСапронов, Олександр Олександрович; Сметанкін, С. О.; Sapronov, O. O.; Smetankin, S. O.
Article19-Nov-2014Модель параметрів операторних перетворень оптичних характеристик структур епоксикомпозитівДобротвор, Ігор Григорович; Скальський, Олександр Юрійович; Dobrotvor, I. G.; Skalskyi, O. Yu.
Article18-May-2016Дослідження захисних властивостей полімеркомпозитних покриттівГарматюк, Р. Т.; Чихіра, І. В.; Левицький, В. В.; Ярема, Ігор Теодорович; Garmatyuk, R. T.; Chyhira, I. V.; Levytskyy, V. V.; Yarema, I. T.
Article18-May-2016Вплив НВЧ-обробки епоксикомпозитів на теплостійкість захисних покриттівГолотенко, О.; Стухляк, Петро Данилович; Микитишин, А.; Бадищук, В.; Golotenko, O.; Stukhlyak, P.; Mikitishin, A.; Badyschuk, V.
Article23-Apr-2009Параметри світлопровідних шарів композитівСтухляк, Д. П.
Article23-Apr-2009Вплив ультразвукового поля на процеси структуроутворення епоксикомпозитівМарченко, К.
Article17-Apr-2008Підвищення властивостей епоксикомпозитних матеріалів шляхом використання феромагнітних дисперсійШпетко, О.
Article24-Apr-2014Дослідження теплостійкості для епоксикомпозитів оброблених змінни магнітним полемПерепелюк, Р.; Perepelyuk, R.
Article24-Apr-2014Дослідження ударної в’язкості для епоксикомпозитів оброблених змінни магнітним полемХарів, І.; Khariv, I.
Article14-Dec-2011Вплив припроди наповнювача та способу формування матеріалу на пористість системи «епоксидний олігомер – полівініловий спирт»Мороз, К.
Article25-Nov-2015Розроблення епоксикомпозитних матеріалів з підвищеними трибологічними властивостями для використання в умовах впливу морської водиБраїло, М. В.; Brailo, M. V.
Article25-Nov-2015Антифрикційні властивості епоксидних композтів з частками графіту та перлітуБраїло, М. В.; Кобельник, О. С.; Brailo, M. V.; Kobelnik, O. S.
Article19-May-2015Особливості перебігу термічної деструкції у епоксидному композиті з нанотрубкамиСапронов, Олександр; Sapronov, Aleksander
Article19-May-2015Комп’ютерне дослідження епоксикоипозитів, оброблених надвисокочастотним електромагнітним полем з використанням програми StatisticaЗолотий, Роман; Микитишин, Андрій Григорович; Чихіра, Ігор Вікторович; Zolotyy, Roman; Mykytyshyn, Andriy; Chihira, Ihor
Article14-Dec-2011Діаграмне моделювання залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів від вмісту оксиду хромуСтухляк, Петро Данилович; Добротвор, Ігор Григорович; Сорівка, І.
Article25-Nov-2015Физико-механические свойства эпоксидной смолы, отверждаемой полиэтиленполиамином с добавлением трихлорэтилфосфатаAkimov, A. V.; Акимов, А. В.
Article22-Apr-2010Дослідження впливу структурних характеристик поверхневих шарів на фізико-механічні властивості епоксикомпозитівАндрусишин, В.; Байсарович, В.
Article25-Nov-2015Вплив карбонату срібла на енергію активації термоокиснювальної деструкції епоксикомпозитівЗінченко, Дмитро Олександрович; Zinchenko, D. O.
Article19-Apr-2011Теплофізичні та релаксаційні властивості полімеркомпозитних покритівБей, І.
Article18-May-2016Моделювання коливності механічних характеристик композитівСтухляк, Д. П.; Stukhlyak, D. P.
Article14-May-2008Вплив природи та кількості дисперсних наповнювачів на фізико-механічні властивості покриттів на основі полімеркомпозитівБукетов, Андрій Вікторович; Голотенко, О.; Голотенко, С.
Article20-Nov-2013Дослідження впливу базальтових волокон на процеси зшивання епоксикомпозитів за зміною їх динамічних характеристикЛевицький, В.
Article20-Nov-2013Методика підвищення поверхневої активності часток дисперсних наповнювачівСтухляк, Петро Данилович; Добротвор, Ігор Григорович; Голотенко, О.
Article22-Apr-2010Адгезія полімеркомпозитів на твердих поверхнях наповнювачівКлимчук, О.
Article25-Nov-2015Оптимизация принятия управленческих решений при внедрении современных технологийSharko, A. V.; Nihalatiy, V. D.; Pogrebnyak, I. F.; Шарко, А. В.; Нигалатий, В. Д.; Погребня, И. Ф.
Article17-Nov-2016Розроблення полімерної матриці з поліпшеними адгезійними властивостями на основі епоксидного та поліефірного зв’язуючогоБраїло, М. В.; Кобельник, О. С.; Якущенко, С. В.; Нігалатій, В. Д.; Аль-Джавахери Али Андан Мансур; Brailo, M. V.; Kobelnik, O. S.; Yakushchenko, S. V.; Nigalatiy, V. D.; Al-Dzhavakhery Aly Andan Mansur
Article17-Nov-2016Дослідження впливу комплексної модифікації на процеси релаксації епоксикомпозитівЛевицький, В. В.; Лах, О. В.; Levytskyy, V. V.; Lah, O. V.
Article14-May-2008Параметри динаміки структур епоксикомпозитівДобротвор, Ігор Григорович
Article17-Nov-2016Використання модифікатора бензен-1,3-діаміну для поліпшення теплофізичних властивостей епоксидного композитуНігалатій, В. Д.; Сметанкін, С. О.; Зінченко, Дмитро Олександрович; Nigalaty, V. D.; Smetankin, S. O.; Zinchenko, D. O.
Article17-Nov-2016Дослідження ударної в’язкості епоксидних композитів, наповнених вуглецевими нанотрубкамиБукетов, Андрій Вікторович; Сапронов, Олександр Олександрович; Лещенко, О. В.; Buketov, A. V.; Sapronov, O. O.; Leshchenko, O. V.
Article17-Nov-2016Дослідження ударної в’язкості епоксидних композитів, наповнених фулереном С60Сапронов, Олександр Олександрович; Акімов, О. В.; Букетова, Н. М.; Sapronov, O. O.; Akimov, O. V.; Buketova, N. M.
Conference Abstract22-May-2018Дослідження адгезійних та фізико-механічних властивостей епокси-поліефірного матриці модифікованої метилендіфенілдіізоціанатомБукетов, Андрій Вікторович; Браїло, М. В.; Якущенко, С. В.; Яцюк, В. М.; Амелін, М. Ю.; Buketov, A. V.; Brailo, M. V.; Yakushchenko, S. V.; Yatsyuk, V. M.; Amelin, M. Yu.
Conference Abstract22-May-2018Дослідження впливу зернистих добавок на властивості епоксидних адгезивівСапронова, А. В.; Букетова, Н. М.; Лещенко, О. В.; Sapronova, A. V.; Buketova, N. M.; Leshenco, O. V.
Conference Abstract22-May-2018Дослідження інтенсивності зшивання матриці у зовнішніх поверхневих шарах епоксикомпозитів, наповнених карбідом боруЧихіра, Ігор Вікторович; Тотосько, Олег Васильович; Ярема, Ігор Теодорович; Chihira, Igor; Totosko, Oleg; Yarema, Igor
Conference Abstract22-May-2018Дослідження зшивання епоксикомпозитів, наповнених карбідом боруСтухляк, Петро Данилович; Микитишин, Андрій Григорович; Голотенко, Олександр; Stukhlyak, Petro; Mikitishin, Andriy; Holotenko, Oleksandr
Conference Abstract22-May-2018Дослідження енергії активації термічної деструкції полімерних композитів, модифікованих 4-амінобензойною кислотою (4-aminobenzoic acid)Букетов, Андрій Вікторович; Кулініч, А. Г.; Сметанкін, С. О.; Яцюк, В. М.; Buketov, A. V.; Kulinich, A. G.; Smetankin, S. A.; Yatsyuk, V. M.
Conference Abstract22-May-2018Дослідження процесів екструзії при 3D друціГузик, Петро; Білоус, Павло; Микитів, Юрій; Золотий, Роман Захарійович; Guxyk, Petro; Bilous, Pacvlo; Mykytiv, Yuriy; Zolotyi, Roman
Conference Abstract22-May-2018Особливості формування пластифікованих епоксикомпозитівЛевицький, Віталій Орестович; Бадищук, Василь Ігорович; Золотий, Роман Захарійович; Leviskyi, Vitaliy; Badyshchuk, Vasyl; Zolotyi, Roman
Conference Abstract22-May-2018Дослідження процесів формування епоксикомпозитів з наповнювачами феромагнітної природиДобротвор, Ігор Григорович; Карташов, Віталій Вікторович; Стухляк, Данило; Dobrotvor, Igor; Kartashov, Vitaliy; Stukhlyak, Danylo
Results 1-64 of 64 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next