Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2665
Назва: Шляхи інноваційного розвитку підприємства спиртової галузі (на прикладі ДП «Укрспирт» Залозецьке МПД»)
Інші назви: Ways of innovative enterprises alcohol industry (for example, GP" Ukrspirt "ZALOZETSKIY MPD")
Автори: Лаба, Іванна Зіновіївна
Laba, Ivanna
Бібліографічний опис: Лаба І. З. «Шляхи інноваційного розвитку підприємства спиртової галузі (на прикладі ДП «Укрспирт» Залозецьке МПД)»: анотація на дипломну роботу магістра за спеціальністю «8.03060102-менеджмент інноваційної діяльності»/І. З. Лаба; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 2 с.
Дата публікації: 23-гру-2013
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 338:664
Теми: інновація
нововведення
інноваційний розвиток підприємства
innovation
innovation
innovation development company
Короткий огляд (реферат): Дипломний проект на тему Шляхи інноваційного розвитку підприємства спиртової галузі (на прикладі ДП «Укрспирт» Залозецьке МПД). – Рукопис присвячений проблемі розвитку спиртової галузі, яка потребує значних змін для підвищення свого фінансового рівня, тобто здійснення нововведень на спиртових підприємствах. В першій частині роботи розглянуті теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку підприємства, економічна сутність інновацій, особливості інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі. В другій частині подана загальна характеристика діяльності підприємства. Здійснено аналіз основних показників діяльності підприємства, виробництва основних видів продукції, проблем та перспектив розвитку, фінансового стану підприємства, прибутку та рентабельності, оцінку ймовірності банкрутства. Проектна-рекомендаційна частина присвячена розроблені інноваційних шляхів розвитку підприємства спиртової галузі. А сааме пошук інноваційних шляхів покращення використання виробничого потенціалу підприємства, матеріальних ресурсів підприємства та підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства. Спеціальна частина містить заходи з покращення охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології на підприємстві
Diploma project on innovative ways of enterprises alcohol industry (for example, GP "Ukrspyrt" Zalozetske MPD ). - The manuscript is dedicated to the problem of the alcohol industry, which requires significant changes to improve its financial level, ie the implementation of innovations in the alcohol business. In the first part of the paper discusses the theoretical and methodological foundations of innovative enterprise development, economic essence of innovation, especially innovation of enterprises alcohol industry. The second part presents general characteristics of the enterprise. The analysis of the main indicators of the enterprise, main products, problems and prospects, financial condition of the company, earnings and profitability, assess the probability of bankruptcy. Project recommendation part is devoted developed innovative ways to develop enterprise spirit industry. . Namely, finding innovative ways to improve the use of the production potential of the company, Consumers and effective use of human resources of the company. A special section contains measures to improve safety, life safety and environment in the enterprise
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2665
Тип вмісту : Animation
Розташовується у зібраннях:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора