Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1956

Title: Регулярні системи тонких неоднорідностей в анізотропному тілі
Other Titles: Regular arrays of thin inhomogeneities in the anisotropic solid
Authors: Пастернак, Ярослав Михайлович
Сулим, Георгій Теодорович
Pasternak, Ia.
Sulym, H.
Bibliographic description (Ukraine): Пастернак Я. Регулярні системи тонких неоднорідностей в анізотропному тілі / Пастернак Я., Сулим Г. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 3. — С.49-56. — (механіка та матеріалознавство).
Issue Date: 28-Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 539.3
Keywords: тонке пружне включення
узагальнені коефіцієнти інтенсивності напружень
анізотропія
подвійно періодичний
ефективні характеристики
thin elastic inclusion
generalized stress intensity factors
anisotropy
doubly periodic
effective properties
Abstract: Побудовано крайові інтегральні рівняння та відповідну схему методу граничних елементів для розв’язування плоских задач теорії пружності тіл із подвійно періодичними системами тріщин і тонких неоднорідностей. Отримано інтегральні подання для середніх напружень та деформацій, що дають можливість визначати ефективні механічні характеристики тіл із подвійно періодичними системами тонких включень. Наведено числові приклади аналізу узагальнених коефіцієнтів інтенсивності напружень та ефективних характеристик композитних матеріалів із тонкими пружними включеннями.
This paper develops boundary integral equations and the boundary element method for a solution of 2D problems of anisotropic elasticity for doubly periodic arrays of cracks or thin inhomogeneities. The integral representations of mean stress and strain are obtained, which allow determination of effective properties of solids with doubly periodic arrays of thin inhomogeneities. The numerical examples are presented for generalized stress intensity factors and effective properties of composite materials with thin elastic inclusions.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1956
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2011, Том 16, № 3Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.