Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19554
Title: Economic evaluation of alternative strategies of enterprise in case Cb Mtn Group Company PJSC
Other Titles: Економічна оцінка альтернативних стратегій розвитку компанії на прикладі ПАТ MTN Group
Authors: Exaucee -Cherellle, Wando-Okomba
Bibliographic description (Ukraine): Вандо Окомба. Економічна оцінка альтернативних стратегій розвитку компанії на прикладі ПАТ MTN Group. - Автореферат до дипломної роботи освітнього рівня "Магістр" за спеціальністю "менеджмент організацій та адміністрування - 8.03060101. / Вандо Окомба; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 95 с.
Bibliographic description (International): Wando-Okomba Exaucee -Cherellle. Economic evaluation of alternative strategies of enterprises, the example of PJSC CB "MTN Group". - Manuscript. Master's thesis for the degree of education "Master" 8.03060101. / Wando-Okomba Exaucee -Cherellle; Ternopil Ivan Puluj National Technical University. — Ternopil: TNTU, 2017. — 95 p.
Issue Date: 18-Feb-2017
Submitted date: 15-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Оксентюк, Роман
Keywords: 8.03060101
менеджмент організацій і адміністрування
організація, процес управління ризиками, організаційна структура, інноваційні інструменти, голова, фінанси, стратегія.
Number of pages: 95
Abstract: Research object looks at Economic evaluation of alternative strategies for en-terprise development MTN group. Driven by its pioneering approach, MTN is a leading emerging markets mobile operator that is at the forefront of the technological changes sweeping the world. They invest in more than 189 million people in 22 countries across Africa and the Middle East. In the past five years, their capital ex¬penditure has exceeded R100 billion. In the pursuit of a new vision of a new generation of people, their lives have be¬come more and more important to them. Quality customer experience. They recognize the value of diversity within a group with a solid organizational culture. Working with integrity, they value their relationships with the communities in which they work, their customers and employees, their shareholders and the media, governments and regulators, as well as suppliers and business partners. They recognize the importance of these stakeholders, among others, in the sus¬tainability of their business. They are a leading emerging markets telecommunications service provider and are headquartered in Johannesburg, South Africa. The company has a listing on the JSE Securities Exchange where it ranks sixth. Through their ex¬tensive investment in advanced communication infrastructure in the past two decades, the talent and experience of their people, as well as the strength of their brand, they have grown rapidly to now have operations in 22 countries across Africa and the Middle East. They provide an integrated approach to the delivery of information and services to their customers. Keywords: Staff, HR management, organization, personnel, risk management process, organizational, structure, instements, innovative, head, finance, stategy.
Description: Об'єкт мого дослідження базуэться на економічній оцінці альтернативних стратегій розвитку підприємств групи MTN. Рухомий своїм новаторським підходом, MTN є одним з провідних операторів на ринках мобільного зв'язку, який знаходиться на передових позиціях технологічних змін, що охопили світ. Вони інвестують кошти більш ніж у 189 мільйонів чоловік в 22 країнах Африки і Близького Сходу. За останні п'ять років їх капітальні витрати перевищили 100 млрд. доларів. У гонитві за новим баченням стиль життя та якість обслуговування клієнтів нового покоління людей стаю все більш і більш важливими для працівників компанії MTN. Вони визнають цінність різноманіття в групі з твердою організаційною культурою. Працюючи з цілісністю, вони цінують свої відносини з спільнотами, в яких вони працюють, своїх клієнтів та співробітників, акціонерів і засоби масової інформації, уряд і регулюючі органи, а також постачальників і ділових партнерів. Вони визнають важливість цих зацікавлених сторін, зокрема, в стабільності свого бізнесу. Вони є провідним постачальником на ринках телекомунікаційних послуг, що розвиваються, зі штаб-квартирою в Йоганнесбурзі, Південна Африка. Компанія має лістинг на JSE фондовій біржі, де вона посідає шосте місце. Завдяки своїм великим інвестиціям в країнах з розвиненою комунікаційною інфраструктурою в останні два десятиліття, таланту і досвіду свого народу, а також силі їх бренду, вони швидко розвинулися в 22 країнах Африки і Близького Сходу. Вони забезпечують комплексний підхід до надання інформації та послуг для своїх клієнтів.
Content: Chapter I. Theoretical framework and studies of MTN group Chapter II. Research and Analysis of the MTN group syst Chapter III. Recommendation Chapter IV. Special part Chapter V. Rationale for recommendation Chapter VI. Occupational health and safety in emergencies Chapter VII. Environnemental issues
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19554
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract Wando-Okomba Exaucee -Cherellle.pdfАвтореферат220,52 kBAdobe PDFView/Open
Abstract Wando-Okomba Exaucee -Cherellle.docx19,85 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools