Пошук


Поточні фільтри:
Почати новий пошук
Додати фільтри:

Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.


Результати 1-51 зі 51 (час пошуку: 0.004 секунди).
  • назад
  • 1
  • далі
Знайдені матеріали:
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Methodical recommendations2017Методичні рекомендації з організації проходження практики «Вступ до фаху» та написання звіту для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»Мариненко, Наталія Юріївна; Панухник, Олена Віталіївна; Маркович, Ірина Богданівна
Other2017Дистаційна освіта як елемент системи «навчання протягом життя»Маркович, Ірина Богданівна
-2017Кадрова складова інноваційного потенціалу розвитку підприємстваМаркович, Ірина Богданівна
-2017Особливості адміністрування податків та податкове регулювання діяльності бізнесуМаркович, Ірина Богданівна
Other2017Складноструктурованість конкурентного середовища національної економіки та суб`єктів господарюванняМаркович, Ірина Богданівна
Conference Abstract2017Вдосконалення підходів до територіального розвитку в контексті процесів децентралізаціїМаркович, Ірина Богданівна
Other2017Особливості зміщення центрів фактичного управління населеними пунктами із національного до місцевого рівняМаркович, Ірина Богданівна
Otherтра-2015Організаційно-управлінські підходи до посилення інноваційної конкуренціїМаркович, Ірина Богданівна
-2015Зміна національних форм організаційно-управлінських структур під впливом глобальних змінМаркович, Ірина Богданівна
Otherкві-2016Особливості окремих форм територіально-галузевої організації регіонуМаркович, Ірина Богданівна
Other28-гру-2015Регіональні утворення в світовій економічній системіМаркович, Ірина Богданівна
Learning Object2017Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів 1 курсу навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит»Маркович, Ірина Богданівна
Methodical recommendationsкві-2018Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху для студентів денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»Панухник, Олена Віталіївна; Маркович, Ірина Богданівна; Кудлак, Віталій Ярославович; Дячун, Ольга Дмитрівна; Химич, Ірина Григорівна
-2015Новітні форми взаємодії ринкових структур та державиМаркович, Ірина Богданівна
-гру-2014Процеси міжнародної економічної взаємодії на мікрорівніМаркович, Ірина Богданівна
Article2014Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору у системі категорій розвитку національної економікиМаркович, Ірина Богданівна
-2015Особливості глобальноцентричних змін у сучасному світовому порядкуМаркович, Ірина Богданівна
-2015Інституціональне забезпечення прогресивного розвитку економічних системМаркович, Ірина Богданівна
Article2014Концептуальне бачення гіперглобалістами тенденцій світового економічного розвиткуМаркович, Ірина Богданівна
-2014Особливості трансформації промисловості України шляхом змін у її просторовій організаціїМаркович, Ірина Богданівна
-2014Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв’язкуМаркович, Ірина Богданівна
-2014Стратегічне управління фінансами у запитаннях і відповідяхМаркович, Ірина Богданівна
-2014Особливості міжнародної економічної взаємодії на макрорівніМаркович, Ірина Богданівна
-2014Трансформізм як окремий напрям у трактуванні глобалізаційних процесівМаркович, Ірина Богданівна
-2015Основи податкового регулювання підприємницької діяльності у запитаннях і відповідяхМаркович, Ірина Богданівна
Article2015Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб’єктних зв’язківМаркович, Ірина Богданівна; Панухник, Олена Віталіївна
-2015Характеристика світових викликів національній економіці фінансово–економічного характеруМаркович, Ірина Богданівна
Learning Object2015Методичні вказівки для самостійної роботи занять з дисципліни «Податковий менеджмент»Маркович, Ірина Богданівна
Learning Object2015Методичні вказівки для самостійної роботи студентівдисципліни «Глобальна економіка»Панухник, Олена Віталіївна; Маркович, Ірина Богданівна
Learning Object2015Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент»Маркович, Ірина Богданівна
Learning Object2015Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Регіональна економіка»Панухник, Олена Віталіївна; Маркович, Ірина Богданівна
Other2016Територіальні диспропорції доходів населення у міждержавному та міжрегіональному аспектіМаркович, Ірина Богданівна
Other2016Ієрархічність та багатосуб’єктність національної економіки як її визначальні характеристикиМаркович, Ірина Богданівна
Article2015Theoretical principles of the study of global changes in the worldwide economyMarkovych, Iryna; Маркович, Ірина Богданівна
Other18-тра-2016Адміністрування спрощеної системи оподаткування як елемент податкового менеджментуМаркович, Ірина Богданівна
Other2015Регіоналізація та посилена міждержавна інтеграція як основні тенденції змін національної та глобальної економікиМаркович, Ірина Богданівна
Learning Object2015Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Глобальна економіка» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання // укл. Панухник О.В., Маркович І.Б. – Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015. – 57 с.Панухник, Олена Віталіївна; Маркович, Ірина Богданівна
Otherжов-2015Конкурентоспроможність Тернопільської області та її місце в регіональному розподілі перспектив розвитку УкраїниМаркович, Ірина Богданівна
-лип-2015Інституціоналізація економіки як механізм подолання недосконалостей ринкуМаркович, Ірина Богданівна
Otherвер-2015Економічні системи регіонального рівня в якості «точок зростання» національної економікиМаркович, Ірина Богданівна
Articleжов-2015Спеціалізація експортних товарних груп як одна із характеристик торговельного потенціалу державиМаркович, Ірина Богданівна
Other2015Програма ознайомчої практики та методичні рекомендації для студентів I курсу за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»Панухник, Олена Віталіївна; Маркович, Ірина Богданівна
Other26-бер-2016Особливості імітаційного моделювання в процесах ціноутворенняМаркович, Ірина Богданівна
Article2016Role of integration processes in regional transformations of the world economyMarkovych, Iryna; Маркович, Ірина Богданівна
Article2016Political and economic institutions – basis and consequenceMarkovych, Iryna; Маркович, Ірина Богданівна
Other18-тра-2016Оцінювання та формування довгострокової фінансової політики підприємстваКукурудза А.О.; Маркович, Ірина Богданівна
Other2016Економічний механізм формування фінансової стратегії підприємстваГайдуцька, Ірина; Маркович, Ірина Богданівна
Other2016Партнерство держави та підприємництва як елемент публічного адмініструванняМаркович, Ірина Богданівна
Other2016Принципи застосування сучасних технологій у процесах формування єдиного інформаційного поля підприємстваМаркович, Ірина Богданівна
Other2016Тіньова економіка як атрибут сучасного внутрішнього економічного середовища УкраїниМаркович, Ірина Богданівна
Other2016Пріоритети розвитку підприємницьких структур україни в контексті посилення міжнародної конкуренціїМаркович, Ірина Богданівна
Результати 1-51 зі 51 (час пошуку: 0.004 секунди).
  • назад
  • 1
  • далі