Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17871
Title: Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу
Authors: Довгань, Анатолій Олексійович
Лобас, Віктор Володимирович
Габрусєва, Наталія Валеріївна
Криськов, Андрій Анатолійович
Герман, Олег Михайлович
Щигельська, Галина Остапівна
Туревич, Олена Анатоліївна
Чоп, Тамара Олександрівна
Потіха, Оксана Богданівна
Стухляк, Марія Петрівна
Ніконенко, Василь Миколайович
Гумен, Юрій Євгенович
Довгань, Юлія Анатоліївна
Грузін, Володимир Якович
Bibliographic description (Ukraine): Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу: Монографія, (авторський колектив) /За наук. ред. д.ф.н. проф. Довганя А.О. - Тернопіль, 2016. - 247с.
Issue Date: Apr-2016
UDC: 001; 159.953; 811.161.2; 130.2; 168.522; 141.33; 316.647.5.
BBK: 71.0я73; 87.3
Keywords: малі міста
історія
культура
гуманізм
патріотизм
нація
Description: Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу історично-культурної спадщини малих міст Західної України 1.1. Історично-культурна спадщина малих міст Західної України і формування гуманістичного патріотизму нації 1.2. Мале місто - культурне середовище історичної спадщини народу 1.3 Природа соціальних стереотипів та їх гендерні вияви в малих містах і селищах західних регіонів України Розділ 2. Гуманітарні аспекти історично-культурної спадщини малих міст Західної України 2.1. Розвиток навчально-пізнавального туризму як фактор актуалізації інтелектуального потенціалу малих міст (на прикладі Тернопільської області) 2.2. Історико-архітектурна спадщина малих міст Тернопільської області 2.3. Мале місто Зборів та велика історія й імена 2.4. Малі західноукраїнські міста в житті і діяльності лауреатів нобелівської премії 2.5. Історично-культурна спадщина емігрантів з Теребовлянщини: початки релігійного життя та формування етнічної ідентичності українських громад Канади і США 2.6. Вербальна толерантність - елемент культурної спадщини України 2.7. Історично-культурний простір експозиційного середовища релігійного музею в новому столітті (на прикладі краєзнавчого музею м.Броди) 2.8. Українське шкільництво в ретроспективі парламентської діяльності Мілени Рудницької 2.9. Виникнення і розвиток книгодрукування на Тернопільщині 2.10. «Білі сонети» Д.Павличка. Новаторство жанра 2.11. Мала проза Лепкого в ключі екзистенції філософії 2.12. Осягаючи феномен Богдана Лепкого Розділ 3. Економічні, політичні і правові аспекти історично-культурної спадщини малих міст західної України 3.1. Громадські засади як фактор збереження і збагачення культурного потенціалу малих міст 3.2. Еколого-природній ландшафт урбанізованих територій Тернопільської області в 60-90 р.р. XX ст. 3.3. Магдебурзьке право в структурі історично-культурної спадщини малих міст України 3.4. Національно-патріотичні аспекти правової культури молоді малих міст України Зміст
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17871
References (International): The monograph is an attempt to demonstrate the humanistic aspect of the Ukrainian people’s patriotism. The essence of the Ukrainian patriotism’s humanistic potential of the small town residents in western oblasts is described. The authors paid attention to the historical and cultural humanistic heritage of these towns as a resource for shaping the worldview of young people’s modern generations on the basis of European humanism. The particular emphasis is placed on establishing people’s tolerance as the dominant essential force in the Ukrainian national culture.
Content type: Book
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.1. Довгань.pdfА.О. Довгань. Розділ 1, підрозділ 1: Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу182,51 kBAdobe PDFView/Open
1.2. Довгань.pdfА.О. Довгань. Розділ 1, підрозділ 2:Мале місто – культурне середовище історичної спадщини народу159,02 kBAdobe PDFView/Open
1.3. Лобас В., Габрусєва Н..pdfВ.В. Лобас, Н.В. Габрусєва. Розділ 1, підрозділ 3: Природа соціальних стереотипів та їх гендерні вияви в малих містах і селищах західних регіонів України.196,71 kBAdobe PDFView/Open
2.2. Криськов А.pdfА.А. Криськов. Розділ 2, підрозділ 2: Історико-архітектурна спадщина малих міст Тернопільської області186,67 kBAdobe PDFView/Open
2.3. Герман О..pdfО.М.Герман. Розділ 2, підрозділ 3: Мале місто Зборів та велика історія й імена315,57 kBAdobe PDFView/Open
2.5.Щигельська Г.pdfГ. Щигельська. Розділ 2, підрозділ 5:. Історично-культурна спадщина емігрантів з Теребовлянщини: початки релігійного життя та формування етнічної ідентичності українських громад Канади і США239,91 kBAdobe PDFView/Open
2.6. Туревич О..pdfО.А. Туревич. Розділ 2, підрозділ 6: Вербальна толерантність населення малих міст – елемент культурної спадщини України179,67 kBAdobe PDFView/Open
2.7.Чоп Т.pdfТ.О. Чоп. Розділ 2, підрозділ 7: Історично-культурний простір експозиційного середовища регіонального музею в новому столітті (на прикладі краєзнавчого музею м.Броди)313,35 kBAdobe PDFView/Open
2.8. Потіха О..pdfО.Б. Потіха. Розділ 2, підрозділ 8: Українське шкільництво в ретроспективі парламентської діяльності МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ185,99 kBAdobe PDFView/Open
2.9.Стухляк М.pdfМ.П. Стухляк Розділ 2, підрозділ 9:Виникнення і розвиток книгодрукування на Тернопільщині 163,41 kBAdobe PDFView/Open
3.1. Ніконенко В.pdfВ.М. Ніконенко. Розділ 3, підрозділ 1: Громадські засади як фактор збереження і збагачення культурного потенціалу малих міст218,17 kBAdobe PDFView/Open
3.2. Гумен Ю.pdfЮ.Є. Гумен. Розділ 3, підрозділ 2: Еколого-природний ландшафт урбанізованих територій Тернопільській області в 60 – 90 рр. XX ст.265,94 kBAdobe PDFView/Open
3.3. Довгань Ю.pdfЮ.А. Довгань. Розділ 3, підрозділ 3: Магдебурзьке право в структурі історично-культурної спадщини малих міст України.173,6 kBAdobe PDFView/Open
3.4. Грузін В.pdfВ.Я. Грузін. Розділ 3, підрозділ 4: Національно-патріотичний зміст правової культури молоді малих міст України188,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools