Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17715
Title: Визначення та контроль параметрів низькоінтенсивної світлової стимуляції у квантовій електроретинографії
Authors: Тимків, Павло Олександрович
Бачинський, Михайло Володимирович
Bibliographic description (International): Тимків П.О. Визначення та контроль параметрів низькоінтенсивної світлової стимуляції у квантовій електроретинографії / П.О. Тимків, М.В. Бачинський // «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференціЇ. – Київ, 21-22 квітня 2016. – С.87-88
Issue Date: 9-Sep-2016
UDC: 615.831
519.673
Keywords: електроретинографія
квантова
низька інтенсивність
світлове подразнення
світлодіод
нейротоксикація
Abstract: Застосування LED в якості світлового стимулятора для стандартної та квантової електроретинографії є перспектив-ним, проте необхідно проводити контроль па-раметрів світлового потоку. Запропоновано установку, що дозволяє проводити такий вид контролю. Визначення та контроль парамет-рів LED, уможливлює застосування світлоді-одного стимулятора для стандартної та кван-тової електроретинографії, а також для інших активних біомедичних досліджень.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17715
References (Ukraine): 1. Hecht S. Energy, Quanta and Vision / S. Hecht // Journal of General Physiology. – 1942, July 20. P. 819 – 840. 2. Ткачук Р. А. Устройство возбужде-ния сетчатки глаза для фотонной электроре-тинографии / Р.А.Ткачук, Б.И. Яворский // 20-я Международная конференция «СВЧ-тех-ника и телекоммуникационные технологии». — 2010. – С. 128 – 133. 3. Brunner N. Detection of Weak Optical Signals by the Human Visual System: Perspec-tives in Neuroscience and in Quantum Physics / N. Brunner, Ch. De Balthazar, R. Alvarez // Elec-trical Neuromaging Group, HUG, Geneva. – 2008. – 12p. 4. Бачинський М.В. Методи та засоби побудови джерел опромінення світлом низь-кої інтенсивності / М.В. Бачинський // Збір-ник тез доповідей сьомої міжнародної нау-ково-технічної конференції «Фотоніка ОДС– 2015», Вінниця.: ВНТУ, 21-23 квітня 2015 року. – С. 86. 5. Тимків П.О. Електроретинографіч-ний фотостимулятор: проблеми при застосу-ванні, та шляхи їх вирішення / П.О. Тимків, Л.Б. Демчук, В.П. Забитівський // Науковий огляд.: Київ. – 2014. – № 7(8). – с. 57 – 69.
Content type: Other
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журнал БМІ - матеріали конференції 21-22.04.2016.pdf3,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools